Strom ohrozuje okoloidúcich

Zodpovednosť za riešenie: Hlavné mesto SR Bratislava

Vyriešený
meno
Anonymný užívateľ 03. augusta 2011

Spomínaným stromom je veľká lipa, ktorá je súčasťou výsadby na Klenovej ulici na Kramároch (zo strany, ktorá susedí s areálom DS Archa). Problém predstavuje v prvom rade veľkosť - strom výrazne sťažuje prechádzanie po chodníku a znemožňuje využitie lavičky, ktorá sa pod ním nachádza.

Ohrozenie ale predstavuje predovšetkým bodavý hmyz (sršne, osy), ktorý sa v lipe pravdepodobne usídlil a vo veľkom množstve sa neustále vyskytuje v jej okolí, čím ohrozuje okoloidúcich. Tento problém asi vyrieši iba úplné odstránenie stromu, alebo aspoň jeho výrazná úprava.

08. august 2011

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, podnet sme postúpili na oddeleniu mestskej zelene na Magistrát hl. mesta SR, keďže predmetná lipa rastie na pozemku, ktorý sa nachádza v správe magistrátu.

Poznámka: V prípade, že sa potvrdí, že sa v lipe usídlil uvedený hmyz a predstavuje nebezpečenstvo pre obyvateľov, situácia sa rieši zvyčajne prostredníctvom zásahu požiarneho zboru, ktorý zabezpečí ich likvidáciu zvyčajne skoro ráno.

S pozdravom Marek Tettinger
hovorca BANM
09. august 2011

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

prešetrili sme podnet na ošetrenie lipy na Klenovej ulici. V piatok 5.8.2011 sme vykonali obhliadku v teréne. Lipa je prerastená, konáre zasahujú do chodníka a presahujú ponad lavičky.

Včely sme nezaregistrovali. Práce spojené s ošetrením lipy budú zabezpečené prostredníctvom dodávateľskej firmy, ktorá práce tohto druhu pre hlavné mesto, OMZ zabezpečuje.

Termín vykonania nápravy je 20.8.2011.

S pozdravom Lučeničová.
17. august 2011

Štefík Ondrej

Na základe anonymného podnetu obsahujuceho nepresnosti a výmysly bol poškodeny strom a kvalita prostredia obyvateľov.

Vážený pan Anonym, znehodnotili ste miesto-lavičku na ktorej celé dni vysedávali a oddychovali dôchodcovia, okoloidúci a aj mamičky s deťmi, pretože poskytovala TIEŇ a príjemnú atmosféru. Po zásahu vyvolanom Vašim zavadzajucim podnetom, je lavička väčšiu čast dňa v priamom slnku - takže sa tam nikto pred tieňom neschová, a trávnik v jej okoli z južnej strany v priebehu jedneho tyždň vyschol, pretoze uz nie je chránený tieňom z konárov stromu. Na vyriešenie Vášho 'problému' stačilo namiesto leniveho pisania hysterickych výmyslov zobrat pílku a štepársky vosk, a odpílit 2 konáre rastúce ponad lavičku a chodník, ktoré boli v dosahu stojaceho človeka - teda nevyžadovali rebrík ani iné zariadenia.

Čo sa týka výmyslov o osách a sršňoch v strome - ako sa potvrdilo aj pri obhliadke vykonanej kompetentnymi odbornikmi z Mestskej casti - islo len o výmysly. Osy a sršne sú na Kramaroch odjakžova prirodzenou súčasťou prostredia, ako vie každý kto tu žije - a to v dôsledku blízkosti lesa. Kramáre sú špecifické a vyhľadávané práve pre svoju blízkosť prírode. Pokiaľ Vám vadí prirodzenosť prírody, prečo sa nepresťahujete do centra mesta alebo do jednej z výškových budov ? Tam môžete v pokoji sterilnej klimatizovanej obývačky pozorovať v televízii stromy s tou správnou 'fazónou' a hmyz za sklom. Ja napríklad počas leta na vrchole 'sršnej' sezóny mám niekedy aj niekoľko sršních návštev v byte denne, a za tridsať rokov nedošlo ani k jednemu incidentu poštípania. Ľudský zmätok, strach a panika sú oveľa nebezpečnejšie ako akákoľvek osa či sršeň, ktoré nikdy bez napadnutia nezaútočia. To sa nedá povedať o ľuďoch ktorí sú tak stratení v predstavách svojho vystrašeného ega, že majú pocit ohrozenia aj nehybným bezbranným stromom, a radšej ho navrhnú vyrúbať(!) ako by sa nad sebou a okolím kde sa nachádzajú zamysleli.

Táto lipa bola zasadená obyvatelmi Klenovej ulice pred tridsiatimi rokmi, ošetrovaná a pravidelne polievana z hydrantu za peniaze obyvatelov domu Klenova. Zásah vykonaný mestskou časťou nebol úplne kompetentný, pretože okrem zbytočne nadmerného prestrihania stromu neuzavrel vzniknuté rany štepárkym voskom alebo na podobné účely určeným prípravkom. Toto bolo vykonané mnou, dnes 17.8. keďže strom strácal miazgu. Firma zabezpečujúca prestrihanie stromu je veľmi nekompetentná ak rezy v drevinách ani neošetrí.

Po komunikácii s kompetentnými osobami (pani Lučeničová) je zrejmé že v budúcnosti budú pri jednotlivých podnetoch brané do úvahy aj širšie súvislosti - ako je napríklad pohyb slnka a tieň tým tvorený ako hodnota daného miesta. Tiež sa chcem pani Lučeničovej poďakovať za veľmi korektnú komunikáciu a snahu o pochopenie miery omylu ku ktorému došlo, ako aj za ubezpečenie že v budúcnosti sa pri podobných podnetoch nebude postupovať genericky ale sa vezmú do úvahy špecifiká daného miesta.
17. august 2011

Marek Tettinger

Pekný deň pán Štefík,
len drobné spresnenie. Zásah na strome nerealizovala mestská časť, ale magistrát. Ako som už vyššie poznamenal, podnet zo stránky odkazprestarostu.sk sme postúpili oddeleniu mestskej zelene na Magistrát hl. mesta SR, keďže predmetná lipa rastie na pozemku, ktorý sa nachádza v správe magistrátu.

S pozdravom

Marek Tettinger
hovorca BANM
17. august 2011

Anonymný užívateľ

Zodpovednosť Magistrátu za podnet je zrejmá aj pod lokalizáciou podnetu na mape. Zvýraznenie zodpovednosti za podnety a ich jasné rozlišovanie pri prezeraní podnetov na stránkach mestských častí považujeme za prioritu, ktorou sa autori portálu budú zaoberať v nasledovných dňoch.
17. august 2011

Marek Tettinger

Pekný deň pán Kišďurka,
len som sa snažil v dobrej viere reagovať na predchádzajúci komentár, kde pán Štefík píše: "Zásah vykonaný mestskou časťou nebol úplne kompetentný..."
Preto píšem, že ide o zásah zo strany magistrátu. Áno viem, že pri článu je napísaná zodpovednosť za podnet a teším sa, že aj na základe našej predchádzajúcej komunikácie dôjde k ďalšiemu zlepšeniu fungovania vášho užitočného projektu.

Ďakujem za pochopenie

S pozdravom

Marek Tettinger
hovorca BANM
17. august 2011

Anonymný užívateľ

Rozumiem. Každopádne je fajn ak si tento záväzok na dopracovanie webu ohľadne zviditeľnenia zodpovednosti za podnet dáme aj verejne najmä pri podnetoch, v ktorých je jasné, že si užívateľ mohol pomýliť zodpovednú inštitúciu. Prajem pekný deň.
17. august 2011

Štefík Ondrej

ospravedlňujem sa za popletenie magistrátmestská časť.
s pozdravom,
Štefík Ondrej
17. august 2011

Marek Tettinger

Pekný deň pán Štefík,
v pohode, nič sa nedeje, ja som to dal len ako spresnenie.
Želám krásny deň!

S pozdravom

Marek Tettinger
govorca BANM
22. august 2011

Bognárová M.

Dobrý deň,

dovoľte mi pripojiť sa k diskusii a zareagovať na siahodlhý komentár pána Štefíka. V prvom rade je to práve jeho hysterický komentár, ktorý obsahuje výmysly a nepresnosti, ktoré je treba uviesť na pravú mieru.

Nie je pravda, že po zásahu magistrátu a úprave stromu došlo k znehodnoteniu jeho okolia. Práve naopak. Koruna zostala naďalej košatá, odstránilo sa len pár spodných konárov. Vďaka tomu sa opäť po dlhej dobe dá prechádzať normálne po chodníku. Strom tiež naďalej poskytuje tieň a zároveň lavička pod ním je opäť prístupná. Spomínané mamičky s deťmi je možné celý deň vidieť na lavičke a jej okolí práve odvtedy, čo bol strom upravený.

Absurdné je aj tvrdenie, že tráva pod stromom za týždeň od jeho upravy vyschla. Tá tráva sa práve po úprave začala ako-tak spamätávať. Konáre stromu totiž znemožňovali prístup svetla k tráve a preto pod stromom takmer žiadna nebola.

Čo sa týka bodavého hmyzu - ten lieta okolo stromu naďalej, je ho však výrazne menej a keďže koruna je zdvihnutá, nepredstavuje to až taký problém. Predtým, celá koruna vyslovene "bzučala" už z diaľky a preto sa mohlo zdať, že hmyz v nej sídli. To , že sa to nepotvrdilo, potešilo určite nielen početných alergikov.
Väčšina ľudí vie, že sršne či osy bez napadnutia neútočia. Podstatné je však to, že za napadnutie môžu považovať aj náhodný kontakt s človekom, ktorý je zo strany človeka neúmyselný. Ak napríklad položíme ruku alebo sa oprieme o miesto kde práve sedí osa, pravdepodobne a osa zľakne a bude sa brániť. Preto zvyčajne ľudia prítomnosť bodavého hmyzu nevyhľadávajú.

Na záver chcem len dodať, že celá vec vôbec nie je taká tragická, ako ju vykreslil pán Štefík vo svojej srdcervúcej stati. O tom sa môže presvedčiť každý, kto sa pôjde popri strome prejsť.

Ako každý normálny človek samozrejme uznávam, že zachovanie prirodzenej prírody je dôležité - lenže v CHKO alebo národných parkoch a pod.. V mestách sa príroda kultivuje. Pánovi Štefíkovi by asi vyhovovalo, keby sa zeleň v mestách prestala upravovať a udržiavať úplne...

PS: Netreba sa príliš citovo viazať na stromy, kríky či inú mestskú zeleň, pretože patrí mestu. Keď už niekto vysadí niečo na verejnom mieste, musí rátať s tým, že vlastníkom je mesto. Osobné vzťahy je lepšie budovať so zeleňou vo vlastnej oplotenej záhrade.

Prajem príjemný zvyšok "sršnej sezóny"

S pozdravom

Bognárová
23. august 2011

Odpoveď samosprávy

Termín vykonania nápravy 20.8.2011 bol dodržaný, lipa bola odborne orezaná a ošetrená. Výskyt bodavého hmyzu nebol zistený.

Lučeničová
23. august 2011

Richard Drutarovský

Vloženie fotografií na tento portál, so zobrazením stavu po zásahu, by bolo prospešné.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania