Podzáhradná-Dopravné značenie-iné

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Podunajské Biskupice

Vyriešený

Aký je rozdiel medzi vyhradeným parkovaním pri použití značky IP16 (Značka označuje určené (vyhradené) parkovisko, kde zastavenie a státie je dovolené len pre určité vozidlo. Okrem času, v ktorom je parkovisko vyhradené, môžu na takto označenom parkovisku zastaviť a stáť aj vodiči iných vozidiel, ak to nie je zakázané.) a použitím značky B34 (Značka sa používa v prípade, keď by zastavenie vozidla mohlo s prihliadnutím na dané dopravné podmienky výrazne ohroziť bezpečnosť cestnej premávky alebo narušiť jej plynulosť.) Značka je použitá na samostatnom parkovisku mimo komunikácie, kde v rade 11miest sú všetky vyhradené značkou IP16. Aké sú hlavné rozdiely a prečo sa dopravný inžinier rozhodol použiť práve B34? Žiada sa o takéto vyhradené miesto s nastriekaním značky na zem a použitím B34, nejako špeciálne? Aká je cena za prenájom takéhoto miesta?

12. apríl 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
zvislé dopravné značenie IP16 "P reserve" s dodatkovou tabuľou pre určitý box, sa používalo pre motorové vozidlá, ktorých žiadatelia si požiadali o platené vyhradené parkovanie v Mestskej časti Bratislava - Pod. Biskupice. Dopravné značenie IP16, s dodatk. tab. E15 "Dodatková tabuľka na označenie vyhradené park.miesta pre osobu s ŤZP", sa dávalo pre držiteľov ŤZP preukazu.
V súčasnosti sa už uvedené dopravné značky nepoužívajú (no predošlé ostávajú), ale používajú sa nové, podľa novej vyhlášky, a to, ktoré spomínate, DZ 270 "Zákaz zastavenia" (bývalá DZ B34), s dodatk. tabuľkou "Vyhradené parkovanie", kde pri platenom je Dodatk.tabuľa "Okrem vozidiel s povolením MÚ Pod. Biskupice Box č. ..." a vodorovné značenie označené číslom boxu (krížik sa už nedáva). Pri ŤZP parkovacom boxe je vodorovné značenie uvádzaná ŠPZ-ka motorového vozidla. Z uvedeného tam rozdiel nie je, len sa zmenili dopravné značky.

S pozdravom

ref. dopravy a MK

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania