Hrobákova - neporiadok a odpadky vo verejnom priestranstve

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Petržalka

Vyriešený
meno
Peter 17. apríla 2021

Dobrý deň, už roky je umiestnený tento odpad aj staré pneumatiky mimo kontajnerového stojišťa na Ambroseho, za areálom bývalej cudzineckej polície. Prosím o odstránenie.

11. máj 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za Váš podnet.
Mestská časť Bratislava-Petržalka vyzvala príslušného správcu kontajnerového stanovišťa na dodržiavanie povinností vyplývajúcich zo Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2014 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti. V prípade, že správca nehnuteľnosti odpad v stanovenom termíne neodstráni, začne mestská časť voči nemu konanie o uložení pokuty.

Oddelenie životného prostredia
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
19. máj 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, vlastník nehnuteľnosti zabezpečil, na základe výzvy mestskej časti Bratislava-Petržalka, odstránenie odpadu z priestorov kontajnerového stanovišťa ako aj dočistenie bezprostredného okolia nehnuteľnosti.

Oddelenie životného prostredia
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
19. máj 2021

Peter

Ďakujem za vyriešenie podnetu a taktiež potvrdenie. Ste super!

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania