Odborárska-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve

Zodpovednosť za riešenie: Hlavné mesto SR Bratislava

V riešení
meno
Monika B. 17. apríla 2021

Dobrý deň,

pod dlhodobo nefunkčným nadchodom pri ZŠ Odborárska sa kopia smeti, prosím o nápravu.

Ďakujem vopred.

03. máj 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

Ďakujeme za váš podnet. Podnetom sa zaoberá oddelenie verejného poriadku.

Kancelária starostu
07. máj 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

Oddelenie životného prostredia a územného plánovania na základe záznamu inšpektorky verejného poriadku postúpilo podnet vo veci nezákonne umiestneného odpadu pod nefunkčným nadchodom pri ZŠ Odborárska v predmetnej lokalite na Magistrát. Predmetná parcela pozemok reg. „E“ UO parc. č. 13420, k. ú. Nové Mesto - lokalita Podniková ul., sa nachádza vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, pričom nebola zverená do správy mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.

Podnet bol presmerovaný na vyriešenie.

Kancelária starostu
07. máj 2021

Odkaz pre starostu

Zmena zodpovednosti za podnet na: Hlavné mesto SR Bratislava
11. máj 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

sme radi, že vám záleží na stave nášho mesta. O vašom podnete sme informovali kompetentné oddelenie, ktoré sa ním už zaoberá.

S pozdravom
Kto? Oddelenie životného prostredia

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Hlavné mesto SR Bratislava
06. jún 2021

Matus Gergely

Stále sa nič nestalo
07. jún 2021

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,

podnet bol preposlaný samospráve s upozornením na aktualizáciu.

S pozdravom

Veronika Prachárová
Odkaz pre starostu
pracharova@institutsgi.sk

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania