Cesta na Kamzík-Verejný poriadok-iné

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Nové Mesto

V riešení
meno
Gabriela 20. apríla 2021

Chodník k parku Gaštanica z Cesty na Kamzík je označený ako nepriechodný- údajne hrozí zosuv svahu. Situácia vznikla po stavebných prácach na pozemku pod chodníkom

30. apríl 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

Podľa vyjadrenia oddelenia územného konania a stavebného poriadku stavebník bol písomne listom zo dňa 21.04.2021 vyzvaný k dodržiavaniu príslušných právnych predpisov a podmienok stanovených v stavebnom povolení, a to okrem iného:
- v zmysle § 43i ods. 3, písm. a) stavebného zákona zabezpečiť stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia, a to úplným ohradením aj zo strany pozemku parc. č. 6651/1, na ktorom sa nachádza chodník pre peších, - v zmysle § 48 ods. 2 stavebného zákona dbať, aby sa zakladaním stavby neohrozila stabilita susedných stavieb a nezmenili sa základové pomery susedných pozemkov. Susedné stavby a pozemky, ktorých stabilita alebo základové pomery by sa mohli zakladaním stavby ohroziť, zabezpečiť ešte pred začatím stavebných prác. Na stavbu je vypísaný termín výkonu štátneho stavebného dohľadu na 28.05.2021.

Kancelária starostu

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania