Gerulatská-cyklotrasa-chýbajúca

Zodpovednosť za riešenie: Iné

V riešení

Na trase z prístavu do Hamuliakova každoročne len pribúdajú a pribúdajú cyklisti a cykloobchádzka okolo rampy je pri terajšom množstve cyklistov počas sezóny už žalostne málo. Je úzka a príliš krátka, čo vidieť aj na fotke, že cyklisti nejazdia cez betón ale po tráve/piesku aby nemuseli tak prudko zatáčať. Potom v tomto úzkom hrdle vznikajú kolízne situácie, lebo sa tam na šírku zmestí len jeden cyklista/korčuliar a musia sa striedať - raz z jednej strany/jedným smerom, potom druhým. Pri dnešnej deklarovanej podpore cyklistike to to nie je dostatočné riešenie. Len dodám, že "typické" slovenské riešenie - vyriešiť to osadením značky "zosadni z bicykla" nie je tým správnym riešením tejto situácie. (zodpovedný Slovenský Vodohospodársky podnik, š.p. ?)

23. apríl 2021

Odkaz pre starostu

Zmena zodpovednosti za podnet na: Vodohospodárska výstavba š.p.
15. máj 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
Úsek hrádze na ktorý pisateľ poukazuje je v správe SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, ŠTÁTNY PODNIK. Pozemky sú v správe VV, š.p.

Dovoľujeme si upozorniť, že primárnou funkciou hrádze a ďalších vodohospodárskych objektov je zabezpečenie ochrany územia pred povodňami, využívanie hrádze na športovú činnosť, je len jej vedľajším využitím a verejnosť ich môže využívať len na vlastnú zodpovednosť, samozrejme pri ich využívaní musia strpieť všetky obmedzenia správcu hrádze.

Rampa bola postavená VV, š.p. na základe požiadavky SVP, š.p., za účelom zamedzenia pohybu motorových vozidiel a tým aj väčšej ochrany verejnosti vykonávajúcej voľnočasové aktivity.

Nemáme vedomosť o tom, či táto časť hrádze je oficiálnou cyklotrasou (túto časť podnetu by vedel zodpovedať správca hrádze), avšak napriek tomu, pri umiestnení rampy bol vybudovaný betónový výbežok po ktorom môžu cyklisti (pri zosadnutí z bicykla), ako aj korčuliari bezpečne prejsť. Nie je možné rozšíriť akúkoľvek časť hrádze z dôvodu bezpečnejšieho prechodu cyklistov a korčuliarov pri rampách umiestnených na hrádzi.

VV, š. p. zabezpečila pri tejto rampe vysypanie piesku, aby bol plynulejší prechod popri vyasfaltovanej časti koruny hrádze pre cyklistov.

Pri podnetoch týkajúcich sa pohybu po hrádzi, doporučujeme osloviť priamo správcu hrádze.


S pozdravom

JUDr. Ivana Šteflovičová

vedúca oddelenia kontroly


VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
19. máj 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

Súhlasíme s vyjadrením Vodohospodárskej výstavbya ďalej uvádzame, že všetky obmedzenia na korunách hrádze sa realizujú s cieľom zabrániť nežiaducej jazde cudzích motorových vozidiel (vrátane štvorkoliek...). Žiaľ, vyplývajú z toho aj obmedzenia pre cyklistov (zosadnutie z bicykla...) podobne, ako na prechode pre chodcov na ktorejkoľvek ceste. Cyklisti sú povinní strpieť takéto obmedzenia. Hrádza je primárne vodohospodársky objekt.

S pozdravom

Ing. Marián Bocák

Hovorca
Úsek generálneho riaditeľa
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
20. máj 2021

Martin

Na druhej strane sa vláda (vaši šéfovia) aj samosprávy oháňajú podporou cyklistiky, tak škoda že sa táto iniciatíva ešte nestihla dostať z vlády aj do štátnych podnikov. Snáď sa tak čoskoro stane. Druhá vec je, že nežiadam odstránenie zátarasy, ktorá by zabránila prejazdu autám. Ale mohol by byť použitý iný typ zátarasy, ktorý by zabránil prechod autám, ale by nebránil prechodu cyklistov a korčuliarov. Takouto zátarasou by mohol byť napríklat vysúvací stĺpik vhodnej veľkosti s dostatočným označením aby si ho cyklisti všimli. Keď sa chce, všetko sa dá - aj mať zátarasu pre autá, aj voľný prechod pre cyklistov, aj netreba rozširovať hrádzu ( ako sa spomína vo vyjadrení vyššie).
20. máj 2021

Peter Oravec

Vážená pani Šteflovičová, vážený pán Bocák,
odporúčam Vám po korone vycestovať na služobnú cestu na hrádzu okolo Dunaja v Rakúsku, ktorá je tiež primárne vodohospodársky objekt, ale napriek tomu umožňuje cyklistom plynulý prejazd. Aspoň pred korokonou umožňovala.
Netreba vymýšľať teplú vodu, už je dávno vymyslená.
S pozdravom.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.