Blagoevova - pitie alkoholu na verejnosti


V riešení
meno
Ján 23. apríla 2021

Dobrý deň, v podchode pod Dolnozemskou cestou medzi Blagoevovou a areálom Ekonomickej univerzity sa veľmi často vyskytujú opilci, ktorí popíjajú alkoholické nápoje, najčastejšie v nadzemnej časti podchodu na strane od Blagoevovej, alebo močia priamo v podchode.

Prosím vás, pošlite tam častejšie políciu a skúste ich odtiaľ vytlačiť. Podchod bol relatívne nedávno zrekonštruovaný a opilecké besiedky ani ošťaté steny sa tam vôbec nehodia. Ďakujem.

23. apríl 2021

Odkaz pre starostu

Zmena zodpovednosti za podnet na: Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy
23. apríl 2021

Haky

Áno a tomu smradu (najviac v lete) môžu konkurovať iba zákutia predstaničných priestorov hlavnej vlakovej stanice. Slováci už to častokrát považujú za folklór, no čo si pomyslia návštevníci Bratislavy - v tomto prípade zahraniční študenti a profesori, ktorí prišli na Slovensko učiť alebo na konferenciu, ludia prichádzajúci na promócie do auly... To, že sa teraz vyučuje online nič nemení na situácii. Smradlavý podchod je tam už roky. "Pomohla" tomu piváreň blízko podchodu v budove Tesco expres.
31. máj 2021

Odpoveď samosprávy

Príslušníci MsP popri plnení ďalších služobných úloh zamerajú svoju činnosť aj na riešenie priestupkov týkajúcich zabezpečenia verejného poriadku na tomto mieste, kde sa na verejne dostupných lavičkách zdržiavajú osoby bez domova, ktoré následne znečisťujú svoje okolie.
Jedným z častých podnetov oznamovaných Mestskej polícii hl. m. SR Bratislavy (ďalej len „MsP“) je prítomnosť ľudí bez domova v centre mesta, ktorá je obyvateľmi vnímaná negatívne. Je však potrebné konštatovať, že samotná prítomnosť ľudí bez domova na verejne prístupných miestach nie je žiadnym deliktom, ktorý by oprávňoval hliadky MsP, resp. Policajného zboru k ich vykázaniu z daného priestoru, pokiaľ sa nedopúšťajú konkrétneho protiprávneho konania. Najčastejšie ide o znečisťovanie okolia odpadkami, výlučkami, rozoberaním obsahu kontajnerov, rušenie nočného pokoja či občianskeho spolunažívania a pod. V takýchto prípadoch MsP môže osoby sankcionovať alebo vykázať z miesta, kde sa takéhoto konania dopúšťajú, ak je ich protiprávne konanie spoľahlivo preukázané. Preto najefektívnejších riešením v takýchto prípadoch je telefonické vyrozumenie MsP, resp. PZ na tel. č. 159 a 158. Ďalšou možnosťou je kontaktovanie pracovníkov sekcie sociálnych vecí Magistrátu hl. m. SR Bratislavy, ktorí majú zoznam pracovníkov a neziskových organizácií, ktorí sa zaoberajú pomocou takýmto osobám bez domova.
Aj napriek tomu je však problém s osobami bez domova jedným z prioritných úloh, ktorým MsP venuje mimoriadnu pozornosť.
Ďakujeme za podnet.

Bc. Marcela Ťarcha

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.