Výtlk

Zodpovednosť za riešenie: Hlavné mesto SR Bratislava

Neriešený

Pri prejazde sa ničia nielen autobusy MHD, ale aj ostatné vozidlá

14. október 2014

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

hlavné mesto si uvedomuje, že nie všetky cesty a chodníky sú v ideálnom stave. Oddelenie správy komunikácií magistrátu hl. mesta však vzhľadom na veľmi obmedzený rozpočet rekonštruuje prioritne tie úseky ciest a chodníkov, ktoré sú najviac poškodené.

Vzhľadom na výrazné šetriace opatrenia v rozpočte hlavného mesta z dôvodu vysokej zadĺženosti z minulých období boli nutné aj isté opatrenia na
úseku údržby zelene, údržby komunikácií a upratovaní. Vzhľadom na uvedené Vám nevieme sľúbiť, či tento úsek bude opravený v krátkom čase.

Hlavné mesto má v správe celkovo takmer 400 km ciest ktoré spolu tvoria 4 milióny m2. Na ich opravu môže využiť len tie financie, ktoré má pridelené v rozpočte schválenom poslancami mestského zastupiteľstva. Vzhľadom na obmedzený limit financií na túto činnosť sa robia opravy najviac poškodených prejazdných povrchov ciest. Váš podnet bol odstúpený na príslušné oddelenie, ktoré v rámci možností rozpočtu priebežne zabezpečuje potrebné opravy.

Mgr. Marek Papajčík
Oddelenie marketingu a vzťahov s verejnosťou
Hlavné mesto SR Bratislava
14. október 2014

Brano

na takúto odpoveď ste potrebovali viac ako 2 mesiace?

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania