Staromestská-zvislá značka-chýbajúca

Zodpovednosť za riešenie: Hlavné mesto SR Bratislava

V riešení

Na rozcestí pri vjazde do podjazdu pod Hodžovym námestím v smere od Mosta SNP bola cca do roku 2016 veľká modrá smerová tabuľa s navestím na Hrad, centrum, Žilinu. Stále vidno jej ukotvovacie skrutky v ostrovčeku. Plánuje sa jej znovu osadenie?

04. máj 2021

Odkaz pre starostu

Zmena zodpovednosti za podnet na: Hlavné mesto SR Bratislava
05. máj 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

sme radi, že vám záleží na stave nášho mesta. O vašom podnete sme informovali kompetentné oddelenie, ktoré sa ním už zaoberá.

S pozdravom
Kto? Oddelenie správy komunikácií

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
01. jún 2021

Martin Uváček

Podnet zatiaľ bez zmeny či stanoviska magistrátu.
01. jún 2021

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,

podnet bol opätovne preposlaný samospráve.

S pozdravom

Veronika Prachárová
Odkaz pre starostu
pracharova@institutsgi.sk
07. júl 2021

Martin Uváček

Po mesiaci bez zmeny. Podnet neriešený.
07. júl 2021

Odkaz pre starostu

Dobrý deň, Martin,

na základe interného vlákna podnetu vidno, že samospráva Váš podnet rieši, nie je je ho preto v tejto chvíli potrebné opätovne preposielať.

Ďakujeme za trpezlivosť.

S pozdravom

Barbora Kmeťová
Odkaz pre starostu
odkaz@institutsgi.sk
09. júl 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

mesto neeviduje odurčenie tohto dopravného značenia.
Kolegovia z oddelenia dopravného inžinierstva situáciu opätovne prehodnotia a v prípade, že to bude potrebné, navrhnú úpravu dopravného značenia podľa aktuálnych noriem.

S pozdravom

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
09. júl 2021

Martin Uváček

Nerozumiem odpovedi magistrátu. Vôbec ste neuviedli dôvody odstránenia smerovej návesti. Okrem toho boli urobené aj nové základy zo skrutkami pre túto novú návesť. Tak by som rád poznal odpoveď na tieto otázky. Nerozumiem tiež pojmu odurčenie. Neviem čo treba znovu posudzovať. Značka tam bola a teraz chýba. Ide o významné vetvenie ciest bez adekvátneho označenia. Našiel som len jednu fotku tohto značenia kým ešte stálo. V tomto podnete:
https://www.odkazprestarostu.sk/bratislava/podnety/11581/osadenie-plastovych-zvodidiel-pri-vjazde-do-podjazdu
09. júl 2021

Martin Uváček

Ak by ste nevedeli o ktorej návesti je reč. Tu je fotka.
10. júl 2021

Odkaz pre starostu

Dobrý deň, Martin,

podnet bol preposlaný samospráve s upozornením na Váš komentár.

S pozdravom,

Barbora Kmeťová
Odkaz pre starostu
odkaz@institutsgi.sk
15. júl 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ospravedlňujeme sa, situáciu dovysvetlíme.
Určovanie značenia je administratívny proces, pri ktorom sa oprávnené subjekty vyjadria k návrhu osadenia dopravného značenia a v prípade, že nie sú námietky, toto značenie sa určí.
V prípade, že je potreba odstránenia značenia tak sa proces volá odurčenie značenia.
V tomto prípade bolo značenie určené pred rokom 2000. Značenie určené pred rokom 2000 nebolo evidované a teda nevieme značenie opätovne osadiť, nakoľko k tomu chýba dokumentácia. Inak povedané, aj napriek tomu, že vieme, že tam značenie v minulosti bolo nemáme jeho oficiálne určenie so súhlasnými stanoviskami dotknutých orgánov. Nemáme ani informáciu k tomu, prečo bolo v minulosti odstránené.
Z tohto dôvodu musíme pripraviť nový projekt na osadenie dopravného značenia podľa súčasných noriem, posúdiť jeho opodstatnenosť, predložiť do komisie pre určovanie dopravného značenia a po určení môžeme následne pristúpiť k osadenie nového značenia.
Rovnaký problém riešime pri opravách ulíc so starším značením alebo pri úprave staršieho značenia. V takýchto prípadoch volíme rovnaký postup a vypracovávame úplne nový projekt dopravného značenia (aj keď vo výsledku občania nemusia pocítiť žiadnu zmenu).

S pozdravom

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania