Hrobákova - rozkopaný chodník

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Petržalka

Neriešený

Po havárii na vodovodnom potrubí sa opravoval chodník a časť cesty, pri oprave neboli dodržané štandardy hl.mesta tzn. nepostupovalo sa podla technických listov a štandardov asfaltovania.
Je to zrele na reklamáciu, obrubníky krivo osadené, chýba prídlažba,...

17. máj 2021

Jozef

UPDATE: Pri daždi voda neodteká skrz chýbajúcu prídlažbu, zle vyspádované. Obrubník sa zrejme vplyvom poklady rozpadol. Chýba zemina popri obrubníku.
23. máj 2021

Michal Haman

K podnetu samospráva do 14 dní nevložila odpoveď, status podnetu sa preto zmenil na "neriešený". Podnet bol opätovne zaslaný samospráve.

Michal Haman
Administrátor pre Petržalku
26. máj 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
ďakujeme za Váš podnet - ten sme na prešetrenie postúpili kolegom z príslušných referátov.

Dávid Pavlík, Referát komunikácie s verejnosťou MÚ Petržalka
04. júl 2021

Jozef

UPDATE: - hlina dosypaná ⬆️⬆️ - nové obrubníky sa už začínajú droliť⬇️⬇️ - starý asfalt sa následkom podmytia podkladu vodou láme.⬇️⬇️
05. júl 2021

Michal Haman

Podnet bol opätovne preposlaný samospráve.

Michal Haman
Administrátor pre Petržalku

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania