Ďumbierska-strom-poškodená podpera

Zodpovednosť za riešenie: Hlavné mesto SR Bratislava

V riešení
meno
Martin 10. mája 2021

Dobrý děn, asi 20 metrov po vstupe do lesa na ľavej strane sa nachádza strom so silne narušeným kmeňom. Pár dní dozadu naviac strom zlomilo asi 5m nad zemou, ale strom sa v korunách oprel o iný strom. Pri silnejšom vetre môže tento strom spadnúť na niekoho. Strom sa nachádza hneď na lesnej cestičke s vysokým pohybom ľudí.

11. máj 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

Ďakujeme za váš podnet. Podnetom sa zaoberá oddelenie životného prostredia a územného plánovania.

Kancelária starostu
11. máj 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

Podľa vyjadrenia oddelenia životného prostredia a územného plánovania sa jedná o lesný pozemok, kde mestská časť nemá žiadne kompetencie, nakoľko predmetné územie sa riadi zákonom o lesoch. Navyše sa jedná podľa situácie v odkaze so zakreslením do mapy o pozemok registra "C" KN, parc. č. 19540/9, k.ú. Vinohrady, ktorý je vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava. Keďže sa jedná o lesný pozemok, navyše ktorého vlastníkom je hlavné mesto, zodpovedným za riešenie je hlavné mesto. Podnet bol presmerovaný na vyriešenie.

Kancelária starostu
11. máj 2021

Odkaz pre starostu

Zmena zodpovednosti za podnet na: Hlavné mesto SR Bratislava
13. máj 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

sme radi, že vám záleží na stave nášho mesta. O vašom podnete sme informovali kompetentné oddelenie, ktoré sa ním už zaoberá.

S pozdravom
Kto? Oddelenie tvorby mestskej zelene

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania