Romanova - odstránenie billboardu

Zodpovednosť za riešenie: Hlavné mesto SR Bratislava

V riešení
meno
Tomáš . 12. mája 2021

Dobrý deň, na križovatke Kutlíkova / Romanova je dlhé roky umiestnený billboard / reklamný nosič, ktorý zaberá verejný priestor a spôsobuje vizuálny smog s ktorým sa Bratislava snaží bojovať. Žiadam Vás o odstránenie tohto billboardu / reklamného nosiča a navrátenie pozemku do pôvodného stavu.
Ďakujem

Umiestnenie: pozemok reg. CKN parc. č. 937/6, k.ú. Petržalka
Vlastník: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, Bratislava, PSČ 814 99, SR

12. máj 2021

Odkaz pre starostu

Zmena zodpovednosti za podnet na: Hlavné mesto SR Bratislava
18. máj 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

billboard patrí spol. euroAWK, spol. s r.o., s ktorou momentálne na meste prebiehajú rokovania za účelom vysporiadania vzťahov a určenia konkrétnych reklamných stavieb, ktoré vlastník sám odstráni. Po vzore dohody so spoločnosťou ABB. Jej výsledok nájdete tu: https://magba.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=b1d313880f93401da98f945527df94a4&fbclid=IwAR2QQIAFzGrH-DjfUmU5Dp9wAtoWSwn77c82itApMFEGTO3wfmxith90qL4

O ďalšom postupe vás budeme informovať.

S pozdravom
Kto? Sekcia správy nehnuteľnosti

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania