Romanova - odstránenie billboardov / reklamných nosičov

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Petržalka

V riešení
meno
Tomáš . 12. mája 2021

Dobrý deň, na križovatke Kutlíkova / Romanova sú dlhé roky umiestnené billboardy / reklamné nosiče, ktoré zaberajú verejný priestor a spôsobujú vizuálny smog s ktorým sa Bratislava snaží bojovať. Žiadam Vás o odstránenie týchto billboardov / reklamných nosičov a navrátenie pozemku do pôvodného stavu.
Ďakujem

Umiestnenie: pozemok reg. CKN parc. č. 1441/7, k.ú. Petržalka
Vlastník: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, Bratislava, PSČ 814 99, SR

12. máj 2021

Odkaz pre starostu

Zmena zodpovednosti za podnet na: Hlavné mesto SR Bratislava
18. máj 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

sme radi, že vám záleží na stave nášho mesta. O vašom podnete sme informovali kompetentné oddelenie, ktoré sa ním už zaoberá.

S pozdravom
Kto? Sekcia správy nehnuteľností

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
04. jún 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň prajem,

k fotografii č. - informačná tabuľa bola odstránená minulý rok, 2 billboardy patria spoločnosti euroAWK, spol. s r.o. s ktorými momentálne na meste prebiehajú rokovania za účelom vysporiadania vzťahov a určenia konkrétnych reklamných stavieb, ktoré vlastník sám odstráni.

K fotografii č. 2 - oba billboardy patria spol. Akzent BigBoard, a.s., tieto billboardy sa však už nachádzajú za hranicou mestského pozemku, sú umiestnené na pozemku reg. "C" parc. č. 1441/21, k.ú. Petržalka, ktorý je v súkromnom vlastníctve. Či sú tieto reklamy postavené v súlade so stavebným povolením vie preveriť príslušný stavebný úrad.

S pozdravom

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
04. jún 2021

Odkaz pre starostu

Zmena zodpovednosti za podnet na: MÚ Petržalka
04. jún 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
ďakujeme za Váš podnet - ten sme na prešetrenie postúpili našim kolegom zo Stavebného úradu. Bližšie informácie Vám zašleme čo možno najskôr.

Dávid Pavlík, Referát komunikácie s verejnosťou MÚ Petržalka

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.