Harmincova-chodník-bariéra na chodníku


V riešení

Chodník je neustále zablatený a obsadený stavebným odpadom, preto žiadam o začatie priestupkoveho konania voči staviteľovi. Okrem toho na chodníku zvyknú parkovať aj autá, pravdepodobne pracovníkov stavby (mimookresové EČV).

19. máj 2021

Odpoveď samosprávy

Na základe podnetu, v ktorom sa poukazuje na stavebný odpad uložený mimo staveniska na verejnom priestranstve a chodníku pri budove Strednej školy gastronómie a hotelových služieb Harmincova 1, bol skontaktovaný zástupca BSK (vlastník objektu), ktorý to hneď riešil so stavbyvedúcim a stavebným dozorom a následne telefonicky informoval Stavebný úrad MČ Dúbravka, že priestor je už vyčistený a stavebný odpad odstránený.

Rastislav Bagar, prednosta MÚ BA-Dúbravka
21. máj 2021

Odpoveď samosprávy

Ešte foto vyčisteného chodníka.

Rastislav Bagar, prednosta MÚ BA-Dúbravka
16. jún 2021

Roman Mihalik

Prosím Vás, viete zabezpečiť poriadok v okolí stavby? Na chodníku stále parkujú autá poslednú dobu. Prosím o preposlanie samospráve, ďakujem
02. september 2021

Roman Mihalik

Opakovane zabratý chodník stavebným materiálom a parkujúcimi autami.
24. september 2021

Roman Mihalik

Aký je stav riešenia podnetu prosím?
30. september 2021

Odkaz pre starostu

Podnet bol opätovne odoslaný samospráve,

s pozdravom,

Pavla Rachelová
[email protected]
18. november 2021

Roman Mihalik

Chodník je neustále zaprataný buď autami alebo materiálom. Bude toto úrad nejako riešiť, či sa zmieril s tým, že chodník vlastne už neexistuje? Človek by očakával, že naopak MÚ zabezpečí dobudovanie chodníka a jeho bezbariérové napojenie na chodník vedúci k ŠKP.
22. november 2021

Odkaz pre starostu

Podnet bol opätovne odoslaný samospráve,

s pozdravom,

Pavla Rachelová
[email protected]
22. november 2021

Odpoveď samosprávy

Pozemky v tejto oblasti sú vo vlastníctve BSK, Ministerstva vnútra SR a súkromných osôb a preto tam mestská časť nemôže sama budovať chodníky. Pri schvaľovaní rozvojových projektov mestská časť prostredníctvom oddelenia územného rozvoja dohliada na budovanie potrebnej infraštruktúry ako sú chodníky, cesty, parkoviská a pod. Rovnako tomu je aj v tejto oblasti. Po zrealizovaní prebiehajúcich a plánovaných projektov budú postupne pribúdať aj chodníky.

Stavebný úrad už v minulosti upozornil stavebníka (BSK) na znečistenie chodníkov dodávateľmi. Opätovne požiadame stavebný úrad o zabezpečenie poriadku.

Rastislav Bagar, prednosta MÚ BA-Dúbravka
22. november 2021

Roman Mihalik

A s tými parkujúcimi autami bude úrad niečo robiť? Odkedy sa tam rekonštruuje budova bývalej SOU a stavajú byty neďaleko tam neustále parkujú autá, asi robotníkov.
25. november 2021

Odkaz pre starostu

Podnet bol opätovne odoslaný samospráve,

s pozdravom,

Pavla Rachelová
[email protected]
25. november 2021

Odpoveď samosprávy

Parkovanie motorových vozidiel na chodníkoch môže riešiť jedine mestská polícia, nie mestská časť. Písali sme o tom už veľakrát. Ak tam uvidíte zaparkované vozidlá môžete ich zavolať. V prípade porušenia dopravných predpisov budú konať.

Rastislav Bagar, prednosta MÚ BA-Dúbravka
24. január 2022

Roman Mihalik

Chodník je permanentne zaprataný stavebným odpadom a parkujúcimi autami.
24. január 2022

Odkaz pre starostu

Zmena zodpovednosti za podnet na: Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy
28. február 2022

Odpoveď samosprávy

Príslušníci MsP sú o tomto probléme vyrozumení a inštruovaní, aby počas výkonu služby riešili túto situáciu a zabezpečili zákonný stav.

Ing. Marta Urbanová
14. apríl 2022

Roman Mihalik

a opäť zaprataný chodník kontajnerom (aj autami).
18. apríl 2022

Odkaz pre starostu

Podnet bol odoslaný zodpovednej inštitúcii,

s pozdravom,

Pavla Rachelová
[email protected]
03. máj 2022

Roman Mihalik

Kontajner stále blokuje chodník (spolu s autami). Prosím o preposlanie samospráve
05. máj 2022

Odkaz pre starostu

Podnet bol odoslaný zodpovednej inštitúcii,

s pozdravom,

Pavla Rachelová
[email protected]

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania