Mlynarovičova - odstavené vozidlo na chodníku, poškodený stĺpik


Uzavretý
meno
Rhonda 16. mája 2021

Dlhodobo odstavené vozidlo na chodníku. Súčasne poškodilo stĺpik.

21. máj 2021

Jano - Star9H6j

Admin, poprosim preposlať aj na MSP. Auto ma uz niekolko mesiacov papucu, nech sa vyjadria dokedy ho tam takto mienia nechat. Nech ho konecne odtiahnu. Samosprava aj Magistrat na to maju predsa vlastne prostriedky, ktorymi to bez problemov zariadia. + oprava stlpika na naklady majitela vozidla. dakujem
31. máj 2021

Jano - Star9H6j

Admin - môžete to preposlať na MSP ako som písal vyššie ? Keď mu dali papuču tak snáď vedia poskytnúť viac info.

Zároveň sa mi zdá že chodník patrí Magistrátu BA a nie Petržalke (pridelené na MU Petržalka).
01. jún 2021

Odkaz pre starostu

Zmena zodpovednosti za podnet na: Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy
02. jún 2021

Odpoveď samosprávy

Ďakujeme za podnet, vozidlo preveríme. V prípade, že je vozidlo zaparkované na verejne prístupnom parkovisku, alebo na mieste, kde je to zákonom o cestnej premávke č. 8/2009 Z. z. dovolené, vodiči sa nedopúšťajú žiadneho protiprávneho konania. Pre informáciu Vám však dávame na vedomie nasledovné:

Vraky - staré vozidlá - vozidlá bez evidenčného čísla.
Správca komunikácie Magistrát, prípadne Mestská časť sú povinní zabezpečiť odstránenie starého vozidla, ktoré je odpadom z mestskej a miestnej komunikácie alebo verejného priestranstva v správe mesta alebo mestskej časti, na ktorom poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie, ak si túto povinnosť nesplní držiteľ starého vozidla, a to odovzdaním starého vozidla na určené parkovisko, resp. zabezpečuje odstránenie so súhlasom vlastníka nehnuteľnosti odstránenie starého vozidla. Na takéto vozidlá Magistrát alebo Mestská časť umiestňuje výzvu na odstránenie vozidla v lehote 60 dní v zmysle § 67 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. V prípade, že majiteľ nerešpektuje výzvu, bude vozidlo odstránené na určené parkovisko.

Dlhodobo odstavené vozidlá - dlhodobo odstavené vozidlá, ktoré majú evidenčné číslo, ale nemajú platnú STK a EK.
Samospráva ani mestská polícia nie sú oprávnené skúmať platnosť technickej či emisnej kontroly. Vozidlá s EČV, ktoré nemajú platné tieto kontroly by mali riešiť pri dopravných kontrolách príslušníci PZ, resp. dlhodobo odstavené vozidlá, ktoré majú evidenčné číslo (EČV) sú v kompetencii Okresného úradu - odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, ktorému sú takéto nálezy a podnety postúpené na priame vybavenie.

Bc. Marcela Ťarcha
08. júl 2021

Rhonda

Aktualizácia 8.7.2021.
Auto odstránené.
Stĺpik stále poškodený.
08. júl 2021

Rhonda

Aktualizácia 8.7.2021.
Auto odstránené.
Stĺpik stále poškodený.
Vodiči majú stále tendenciu tam parkovať.
22. júl 2021

Odpoveď samosprávy

V prípade, že občania majú podozrenie z páchania protiprávneho činu, môžu kontaktovať MsP na skrátenom telefónnom čísle 159. Na miesto oznamu bude vyslaná hliadka MsP, ktorá preverí oznámenie zo spáchania priestupku a v prípade jeho potvrdenia ho neodkladne vyrieši v zmysle platných právnych predpisov. Ak sa príslušníci MsP dozvedia o priestupku prostredníctvom webovej stránky, spravidla už uplynie veľký časový úsek a vodiči z miesta odídu, takže priestupok už nemôžu riešiť.
Ďakujeme za podnet.

Ing. Marta Urbanová

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania