M.Sch.Trnavskeho-dlhodobo odstavené vozidlá-vozidlo s EČV, bez platnej TK a EK

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Dúbravka

Vyriešený
meno
Tatiana 28. mája 2021

Odstavené naburane auto, zaberá parkovacie miesto a špatí okolie.

30. máj 2021

Michal K.

Dobrý deň,
postupujte prosím podľa novely Zákona č. 8/2009 Z. z. (Účinnosť od 15.05.2021)
Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§ 43
Prekážka cestnej premávky
(4) Správca cesty môže odstrániť vozidlo stojace na ceste vrátane chodníka a parkoviska na náklady jeho prevádzkovateľa, ak je
d) nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke dlhšie ako šesť mesiacov aj keď netvorí prekážku cestnej premávky.
30. máj 2021

Odpoveď samosprávy

Mestská časť vždy postupuje v zmysle platnej legislatívy aj bez odporúčania verejnosti. Zamestnanci mestskej časti majú tomu zodpovedajúce vzdelanie a kvalifikáciu. Poznáme dobre svoje kompetencie. Procesy ktorými sa musíme riadiť sú nastavené platnou legislatívou a nie želaniami občanov. Nižšie komplexnejšia informácia.

O neplatnosti TK predmetného vozidla informujeme príslušný okresný úrad, odbor dopravy a pozemných komunikácií, ktorý nariadi držiteľovi vozidla vykonať povinnú technickú kontrolu vozidla. Platnosť TK a EK je povinný preverovať orgán polície alebo okresný úrad - odbor dopravy a pozemných komunikácií. Mestá a obce nemajú právomoc sledovať a kontrolovať EČV alebo platnosť technickej a emisnej kontroly vozidiel.

Mestá a obce v prípade odstraňovania vozidiel môžu postupovať len v zmysle § 67 ods. 1 písm. a) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Dôvodom na odstránenie vozidla podľa tohto zákona nemôže byť chýbajúce EČV alebo neplatnosť TK a EK, nakoľko to zákon neumožňuje a platnosť alebo neplatnosť TK a EK nemá žiadny vplyv na vykonanie ustanovenia § 67 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

Dôvody ako poškodzovanie, ohrozovanie ŽP, alebo narúšanie estetického vzhľadu obce musia byť preukázateľné, nie len pre samotné odstránenie vozidla ale aj v rámci konania podľa §67 ods. 5 zákona o odpadoch o tom či vlastníctvo k vozidlu nadobúda štát, ktoré vedie okresný úrad odbor starostlivosti o ŽP. V prípade ak neboli dodržané zákonné dôvody okresný úrad nevydá potrebné rozhodnutie a spracovateľ vozidiel nemôže vozidlo začať „likvidovať“.

Všetky nepojazdné motorové vozidlá nahlásené na Odkaze sú v procese ich riešenia. Pre nás je veľká pomoc, že ich občania prostredníctvom Odkazu nahlasujú. Aj na základe týchto podnetov ich vieme začať riešiť.

To, že v reálnej praxi samosprávy nedokážu ani po dvoch rokoch dané vozidlo z verejného priestranstva odtiahnuť je dôsledok toho ako je celý proces nastavený platnou legislatívou. Mestská časť, alebo magistrát, nemôžu konať inak ako v rámci kompetencií zverených zákonom. Auto stojace na parkovisku netvorí prekážku cestnej premávky - preto nezasiahne polícia. A to, že nemá TK a EK alebo má vypustené pneumatiky a dva roky sa nepohlo z miesta NIE JE podľa žiadneho súčasne platného zákona platného v SR dôvod na jeho odtiahnutie. A ani samospráva a ani žiaden nespokojný aktívny občan nemá právo zasahovať vlastníkovi takéhoto vozidla do jeho vlastníckych práv. Legislatíva dala jedine okresným úradom právomoc konať ďalej v týchto veciach a udeľovať pokuty alebo auto nakoniec vyradiť z evidencie.
Kto? Oddelenie životného prostredia

Rastislav Bagar, prednosta MÚ BA-Dúbravka
21. jún 2021

Ľubomír

Vozidlo tam uz nie je (:

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania