Hanulova-cesta-znečistená

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Dúbravka

Uzavretý

Medzi vchodmi Hanulova 4 a Sokolíkova 11 je dosť znečistená cesta na okraji od bahna a prachu. Je to pravdepodobne z opravy alebo rozkopavok. Bolo by možné túto ulicu povysavat? Viem že je problém odstrániť tie autá ale keby sa vyvesia značky že v tieto dni "prebieha čistenie ulice" Ďakujeme

13. jún 2021

Monika

Dlhodobo totálne ignorovaná časť Dúbravky napriek mnohým podnetom od občanov. Tieto zničené chodníky z oboch strán ulice je jedna katastrofa, čakajúca na vážny úraz.
15. jún 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
nevieme čo presne myslíte povysávaním ulice ale mestská časť vykonáva pravidelnú čistotu spevnených plôch a samozrejme aj na tejto komunikácii. Hanulova ulica je rovnako ako ul. Trhová znečisťovaná šiškami z ihličnanov, ktoré neraz komunikáciu pokrývajú už pol dňa po našom odchode.

Snahy o ,,uvoľnenie komunikácie" počas výkonu čistoty či pre potrebu údržby zelene absolútne pre nespoluprácu občanov zlyhávajú. Napriek tomu čistenie komunikácie aj priľahlých chodníkov pravidelne zaraďujeme do plánu prác a urobíme tak opakovane aj teraz.

Táto časť Dúbravky je cieľom jednej z najväčších investícií posledných volebných rokov. Obnova verejného priestranstva na Hanulovej prinesie hru, šport i oddych.

Ing. Mária Smiešková
odd.životného prostredia Miestneho úradu Bratislava-Dúbravka
17. jún 2021

Obyvateľ Dúbravky

Išlo len o to aby sa odstránili nánosy blata pri krajnici. To bolo predmetom tohto podnetu.
22. jún 2021

Michal

To isté na ulici Klimkovičova. Odpoveď p. Smieškovej: "na základe miestnej obhliadky konštatujeme, že sa nejedná o znečistenie, ktoré je nad mieru bežného prachu komunikácií. Čistotu spevnených plôch pravidelne vykonávame, avšak zaparkované vozidlá sú častou prekážkou dôkladného plošného odstránenia nečistôt." Na moju otázku čo je nad mieru bežného prachu, som dostal odpoveď: "obhliadku sme vykonali obratom po Vašom podnete a dnes ráno /po celodennom daždi/ opakovane.
Prešli sme celú lokalitu, autom i pešo, obhliadli sme aj plochy priľahlé a použili ,,Vami odporúčaný" postup." A napriek tomu si nevšimli žiadne znečistenie. V odpovedi bol dodatok, že sa do obvodu čoskoro vrátia (06. apríl 2021). Je 22.06.2021 a v obvode odvtedy ešte nikto nebol pani Smiešková, viete mi na to dať odpoveď ? Pre doplnenie, Znečistené parkovisko - Klimkovičova 2 cesta je znečistená od nánosov blata, piesku a štrku, ktorý vznikol pri oprave kanalizácií asi pred 3 rokmi. Ak nebudú fotky z miesta obhliadky, tak nehovorte, že ste to osobne prešli

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania