Bosákova - nebezpečné schody a rozpadnutý chodník

Zodpovednosť za riešenie: Hlavné mesto SR Bratislava

Neriešený

nebezpečné schody a rozpadnutý chodník

23. jún 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
ďakujeme za Váš podnet - ten zasielame na prešetrenie kolegom z príslušného referátu.
Kto? Referát správy miestneho majetku

Dávid Pavlík, Referát komunikácie s verejnosťou MÚ Petržalka
29. jún 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, Jozef.
Budova so súpisným číslom č. 3240/16 je vo vlastníctve: Správca VŠEMvs, s.r.o., Pšeničná 10, Bratislava, PSČ 821 06, SR.
Pozemok registra „C“ KN parc. č. 2 t. j. okolo predmetnej budovy je vo vlastníctve Hlavného mesta.
Mestská časť Bratislava – Petržalka nie je správcom a ani vlastníkom dotknutých predmetných pozemkov.

Dávid Pavlík, Referát komunikácie s verejnosťou MÚ Petržalka
29. jún 2021

Odkaz pre starostu

Zmena zodpovednosti za podnet na: Hlavné mesto SR Bratislava

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania