Tbiliská-parkovanie-problémové


V riešení

Nerešpektovaním dopravnej značky Zákaz vjazdu, dokonca vpúšťaním vozidiel do areálu školy ZŠ Tbiliská 4 vznikajú situácie nebezpečné pre deti. Prosím o riešenie aspoň v školskom roku 2021/2022.

01. júl 2021

Odpoveď samosprávy

Podnet posúvame na Mestskú políciu so žiadosťou o kontrolu vjazdu vozidiel bez povolenia na parkovisko pred vchodom Základnej školy Tbiliská.

Ako Mestská časť Bratislava - Rača sme vydali len určitý počet povolení na vjazd na parkovisko pričom držitelia týchto povolení sú povinní mať vozidlo takýmto povolením viditeľne označené.

Vjazd priamo do areálu školy je obmedzený len na vozidlá učiteľov a je možný len na prostredníctvom zamestnancov školy.
Upozorníme preto školu, aby minimalizovala počet vjazdov priamo do areálu školy na nevyhnutné minimum.

Mgr. Matúš Čupka, vedúci oddelenia životného prostredia a dopravy MÚ Bratislava - Rača
01. júl 2021

Odkaz pre starostu

Zmena zodpovednosti za podnet na: Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy
06. júl 2021

Odpoveď samosprávy

Príslušníci MsP sú o tomto probléme vyrozumení a inštruovaní, aby počas výkonu služby riešili túto situáciu a zabezpečili zákonný stav.

Bc. Marcela Ťarcha

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania