Antolská - dlhodobo odstavené vozidlo


V riešení

05. júl 2021

Odkaz pre starostu

Zmena zodpovednosti za podnet na: Hlavné mesto SR Bratislava
16. júl 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ďakujeme za Váš podnet. Pokiaľ má vozidlo platnú TK a EK, je spôsobilé byť účastníkom cestnej premávky a nemôže byť evidované ako vrak. Váš podnet preposielame na Mestskú políciu, ktorá predmetné vozidlo ďalej preverí.

S pozdravom

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
16. júl 2021

Odkaz pre starostu

Zmena zodpovednosti za podnet na: Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy
17. júl 2021

Jano - Star9H6j

Je to "nové" vozidlo (rv.2018, STK+EK je OK), nič neporušuje + neuniká žiadna prevádzková kvapalina.
22. júl 2021

Odpoveď samosprávy

Ďakujeme za podnet, vozidlo preveríme. V prípade, že je vozidlo zaparkované na verejne prístupnom parkovisku, alebo na mieste, kde je to zákonom o cestnej premávke č. 8/2009 Z. z. dovolené, vodiči sa nedopúšťajú žiadneho protiprávneho konania. Pre informáciu Vám však dávame na vedomie nasledovné:

Vraky - staré vozidlá - vozidlá bez evidenčného čísla.
Správca komunikácie Magistrát, prípadne Mestská časť sú povinní zabezpečiť odstránenie starého vozidla, ktoré je odpadom z mestskej a miestnej komunikácie alebo verejného priestranstva v správe mesta alebo mestskej časti, na ktorom poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie, ak si túto povinnosť nesplní držiteľ starého vozidla, a to odovzdaním starého vozidla na určené parkovisko, resp. zabezpečuje odstránenie so súhlasom vlastníka nehnuteľnosti odstránenie starého vozidla. Na takéto vozidlá Magistrát alebo Mestská časť umiestňuje výzvu na odstránenie vozidla v lehote 60 dní v zmysle § 67 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. V prípade, že majiteľ nerešpektuje výzvu, bude vozidlo odstránené na určené parkovisko.

Dlhodobo odstavené vozidlá - dlhodobo odstavené vozidlá, ktoré majú evidenčné číslo, ale nemajú platnú STK a EK.
Samospráva ani mestská polícia nie sú oprávnené skúmať platnosť technickej či emisnej kontroly. Vozidlá s EČV, ktoré nemajú platné tieto kontroly by mali riešiť pri dopravných kontrolách príslušníci PZ, resp. dlhodobo odstavené vozidlá, ktoré majú evidenčné číslo (EČV) sú v kompetencii Okresného úradu - odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, ktorému sú takéto nálezy a podnety postúpené na priame vybavenie.

Ing. Marta Urbanová

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania