Vajnorské jazerá-Verejný poriadok-Nedodržané zmluvy

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Vajnory

Uzavretý

Dobrý deň pán Starosta, žiadam Vás o zrušenie prevádzky vodných bicyklov. Pán podnikateľ porušuje zmluvu medzi MČ a podnikateľom. Ako je možné, že MČ Vajnory nekontroluje, či sú dodržané všetky podmienky zmluvy. Dúfam, že odpoveď nedostanem koncom roka.

07. júl 2021

Odkaz pre starostu

Zmena zodpovednosti za podnet na: MÚ Vajnory
07. júl 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň pán, Vajnorák z BA,

pokiaľ poukazujete, že vodné bicykle prevádzkovateľ umiestnil na územie veľkého jazera, tak veľké jazero nie je pozemok mestskej časti, ale tretej strany. Prevádzkovateľ vodných bicyklov možno má uzavretú zmluvu alebo inú dohodu s vlastníkom pozemku veľkého jazera, my nemáme dôvod ani kompetenciu do takéhoto vzťahu zasahovať. To je výlučne v kompetencií a záujme vlastníka dotknutého pozemku.
(Pokiaľ si zaparkujete auto u suseda na pozemku a susedovi to nevadí, mestská časť nemá dôvod Vás za to postihovať ani skúmať či a na základe čoho ste si auto u suseda zaparkovali.)
Rovnaké platí aj v tomto prípade.

S pozdravom

Michal Vlček
starosta
MČ Bratislava Vajnory
07. júl 2021

Vajnorák z BA

Dobrý deň, tak potom mi nie je jasné, že prečo je v zmluve medzi MČ a podnikateľom presne definované miesto parcela, kde majú bicykle stať. To zmenená, že keď ja si otvorím pojazdný bufet a podpíšem s MČ zmluvu, tak si ho kdekoľvek môžem postaviť. Nebudete skúmať, či mám uzavretú zmluvu s vlastníkom pozemku, kde by som prevádzkoval bufet? Žiadam o vysvetlenie. S pozdravom Vajnorak
07. júl 2021

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,

poprosili sme samosprávu o dodatočné vyjadrenie.

S pozdravom

Barbora Kmeťová
Odkaz pre starostu
odkaz@institutsgi.sk
07. júl 2021

Vajnorák z BA

Dobrý deň, žiadam o znovuotvorenie podnetu, pretože nemám vedomie, že by MČ odstránili problém, ktorý je na jazerách resp. nedostal som odpoveď. S pozdravom Vajnorak
07. júl 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň pán Vajnorák z BA,

s prevádzkovateľom bicyklov je uzatvorená nájomná zmluva, ktorá ho oprávňuje uložiť na definovanom mieste na definovaný účel a definovaný čas vodné bicykle, a za to nám platí dohodnuté nájomné. Nájomná zmluva mu umiestnenie bicyklov umožňuje, nie prikazuje.

Opäť si pre lepšie pochopenie pomôžem príkladom. Ak bývam v prenajatom byte, rovnako neporušujem zmluvu pokiaľ v ňom bývať istý čas nebudem a budem bývať u priateľov, pokiaľ si riadne plním svoje povinnosti zmluvy a nájomné uhrádzam.

Ak uzavriete rovnako nájomnú zmluvu na zaujatie verejného priestranstva so zámerom umiestnenia pojazdného bufetu a odídete s ním napríklad do Košíc, tak rovnako asi nebudeme Vás naháňať, aby ste si preparkovali pojazdný bufet naspäť do Vajnor na miesto kde máte uzavretú nájomnú zmluvu o zaujatí verejného priestranstva. Ak si však umiestnite bufet na verejné priestranstvo vo Vajnoroch bez nájomnej zmluvy, v takom prípade to riešiť budeme.

Verím, že podstata a funkcia nájomnej zmluvy je vysvetlená a považujem Váš podnet týmto za vysvetlený.

Ďakujem a prajem pekný deň

Michal Vlček
starosta
MČ Bratislava Vajnory
17. júl 2021

Vajnorák z BA

Dobrý deň, prosim o znovuotvorenie prípadu. Pre starostu. upozorňujem, že pán podnikateľ nepoužíva bločky tzv ekasu. Žiadam MČ Vajnory o nahlásenie príslušnému úradu. S pozdravom Vajnorak
20. júl 2021

Odkazprestarostu.sk

Dobrý deň, Vajnorák z BA,
odpoveď a dodatočné vysvetlenie už bolo poskytnuté, týmto považujem podnet za uzavretý.

Ďakujem za porozumenie

S pozdravom
Jana Žabka
administrátor pre Vajnory

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania