Žitavská-dlhodobo odstavené vozidlá-vozidlo s EČV, bez platnej TK a EK

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Vrakuňa

V riešení
meno
Martin 08. júla 2021

Dobrý deň, prosím o riešenie dlhodobo odstaveného vozidla, ktorého držiteľ si nesplnil povinnosť podľa §67 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Žiadam o nalepenie výzvy podľa zákona a následne o odstránenie vozidla.
Ďakujem

09. júl 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ďakujeme Vám za podnet. Preveríme ho na príslušnom referáte, o nasledovnom postupe Vás budeme informovať.

S prianím pekného dňa
Kto? Referát životného prostredia, verejnoprospešných služieb a odpadového hospodárstva

Mgr. Rastislava Mihóková
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
12. júl 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

MČ má v zmysle zákona o odpadoch možnosť „Odstrániť vozidlo z miesta, na ktorom poškodzuje, alebo ohrozuje životné prostredie, alebo narušuje estetický vzhľad obce či osobitne chránenej časti prírody a krajiny“. Po preverení, komu vozidlo patrí (často bezvýsledne), je vyvesená výzva na jeho odstránenie na úradnú tabuľu a na samotné vozidlo. Následne plynie 60-dňová zákonná lehota, počas ktorej má majiteľ možnosť so svojím vozidlom vykonať nápravu, prípadne ho odstrániť. Zodpovednosť za vozidlo nesie v prvom rade držiteľ vozidla, a v prípade porušenia zákona je povinný vozidlo odstrániť na svoje náklady. Až následne môže zasiahnuť MČ, a to objednaním jeho premiestnenia na určené parkovisko. Spoločnosť, ktorá prevádzkuje určené parkovisko, začne administratívne konanie na Okresnom úrade podľa zákona o odpadoch. Kľúčové pri riešení dlhodobo odstavených vozidiel je určiť, či sa jedná o vrak alebo nie. Príslušný Okresný úrad je jedinou inštitúciou, ktorá rozhodne, či vlastníctvo k vozidlu nadobúda štát, alebo sa stáva starým vozidlom, teda vrakom, a je možné ho recyklovať. Dovtedy je vozidlo uskladnené na špeciálne povolenom parkovisku, tzv. určenom parkovisku. Vzhľadom na tento zdĺhavý administratívny proces, a na preplnené určené parkoviská, ich prevádzkovatelia v súčasnosti majú obmedzené kapacity.

V priebehu ďalšieho týždňa pracovníčka príslušného referátu označí vozidlo vyššie uvedenou výzvou.

S prianím pekného dňa
Kto? Referát životného prostredia, verejnoprospešných služieb a odpadového hospodárstva

Mgr. Rastislava Mihóková
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
22. júl 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

v priebehu dnešného dňa príslušná referentka označila vozidlo vyššie uvedenou výzvou.

S prianím pekného dňa
Kto? Referát životného prostredia, verejnoprospešných služieb a odpadového hospodárstva

Mgr. Rastislava Mihóková
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania