M. Schneidera Trnavského-mini zberny dvor

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Dúbravka

Uzavretý
meno
Maros 16. júla 2021

Bolo by možné na tomto zanedbanom miniparkovisku (pozemok magistratu c. 2822/198 k.ú. Dúbravka (806099), obec Bratislava-Dúbravka) sústrediť kontajnery / vybudovať malý zberný dvor pre drobný elektronický odpad (napr. červený kontajner asekol), odpadový olej, NO z domácností (odpady z domácej chémie), BRO (hnedý kontajner), kontajner na odevy (napr. Humana) a i., prípadne v pravidelných intervaloch pristaviť jeden veľkokapacitný kontajner (objemný a drobný stavebný odpad)? Ak by sa pridali aj polopodzemné kontajnery na papier, plasty a zmesný odpad, bolo by to super. Výhody sú centrálne umiestenie v rámci Záluh, zastávka MHD, vhodné umiestnenie pre zvoz a vývoz odpadu automobilmi ale hlavne aj že sa nenachádza pod oknami domov. Najbližšie zberné dvory sú v Záhorskej Bystrici a DNV.

27. júl 2021

Odpoveď samosprávy

Riadny zberný dvor najmä pre obyvateľov Dúbravky a Karlovej Vsi buduje magistrát na Poliankach v blízkosti veterinárnej polikliniky. Výstavbu zdržalo odvolanie aktivistov proti výrubovému povoleniu. Veríme, že v roku 2022 sa už začne s výstavbou.
Veľkokapacitné kontajnery rozmiestňujeme pravidelne každý týždeň na rôzne lokality, tak aby obyvatelia nemuseli nosiť veci ďaleko. Kontajnery sú vždy do pár hodín obsypané odpadom, aj okolo nich. Kontajner vždy do 24 hodín vyvezieme a miesto dočistíme. Podrobné informácie sú na našom webe
https://www.dubravka.sk/sk/Potrebujem-vybavit/zivotne-prostredie/velkokapacitne-kontajnery-nahlasovanie-skladok-kam-s-odpadom.html
Správcovia obytných domov sú povinní vytvoriť zodpovedajúce miesta pre odpady a separované zložky na pozemkoch priľahlých k bytovému domu. Mestská časť nezriaďuje zberné miesta pri obytných domoch. Zberné miesta boli pôvodne zriaďované pre lokality s rodinnými domami. Od septembra tohto roku magistrát prechádza na vrecový zber zložiek v rodinných domoch a všetky zberné hniezda budú zrušené. Neporiadok, ktorý nedisciplinovaní občania denne okolo týchto zberných miest je nepredstaviteľný, nepomáhala ani osveta, ani poučovanie.
Kto? Oddelenie životného prostredia

Rastislav Bagar, prednosta MÚ BA-Dúbravka
30. júl 2021

Maros

Dobrý deň, budem veľmi rád, ak sa zberný dvor zmení z Columbovej ženy na realitu, to však pravdepodobne ešte potrvá... Ako píšete, kontajnery sú obvykle preplnené a navyše spravidla majú aj svojho „teritoriálneho obrancu“, ktorému vadí ak chcete prispieť odpadom, pokiaľ nepatríte k najbližšiemu vchodu. Podobne je to aj s kontajnermi na vybrané druhy odpadov (rozmiestnené rôzne na rôznych miestach). Preto bol návrh na nejakú tú „neutrálnu pôdu“. Maroš
18. august 2021

Pozorovatel

@Maros

este 19. mája 2020 samosprava v odpovedi k podnetu na zriadenie riedneho zberneho dvora v Dubravke uviedla:
Aktuálne celý proces získania stavebného povolenia na vybudovanie zberného dvora je už niekoľko mesiacov pozastavený, pretože sa uvedomelý občan odvolal proti vydanému výrubovému povoleniu. Príslušný spis bol odoslaný na Okresný úrad, ktorý ako odvolací orgán rozhodne o tomto odvolaní.
Úprimne povedané, nerozumiem takýmto ľuďom. Už sme mohli mať všetci čoskoro k dispozícii zberný dvor a skutočne šetriť životné prostredie.
Rastislav Bagar, prednosta MÚ BA-Dúbravka

viac je uvedene v podnete
https://www.odkazprestarostu.sk/bratislava/podnety/53647/zberny-dvor-v-dubravke-kedy-bude-zriadeny

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania