Rajecká-dlhodobo odstavené vozidlá-vozidlo s EČV, bez platnej TK a EK

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Vrakuňa

Vyriešený
meno
Eryk 17. júla 2021

Dobrí deň už vysie roka je vozidlo odstavené na novo vybudovanom parkovisku na Rajecké 28 hneď za panelákom viď foto. Auto sa vôbec nehýbe a má neplatnú STK a EK.

19. júl 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ďakujeme Vám za podnet. Preveríme ho na príslušnom referáte, o nasledovnom postupe Vás budeme informovať.

S prianím pekného dňa
Kto? Referát životného prostredia, verejnoprospešných služieb a odpadového hospodárstva

Mgr. Rastislava Mihóková
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
22. júl 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

MČ má v zmysle zákona o odpadoch možnosť „Odstrániť vozidlo z miesta, na ktorom poškodzuje, alebo ohrozuje životné prostredie, alebo narušuje estetický vzhľad obce či osobitne chránenej časti prírody a krajiny“. Po preverení, komu vozidlo patrí (často bezvýsledne), je vyvesená výzva na jeho odstránenie na úradnú tabuľu a na samotné vozidlo. Následne plynie 60-dňová zákonná lehota, počas ktorej má majiteľ možnosť so svojím vozidlom vykonať nápravu, prípadne ho odstrániť. Zodpovednosť za vozidlo nesie v prvom rade držiteľ vozidla, a v prípade porušenia zákona je povinný vozidlo odstrániť na svoje náklady. Až následne môže zasiahnuť MČ, a to objednaním jeho premiestnenia na určené parkovisko. Spoločnosť, ktorá prevádzkuje určené parkovisko, začne administratívne konanie na Okresnom úrade podľa zákona o odpadoch. Kľúčové pri riešení dlhodobo odstavených vozidiel je určiť, či sa jedná o vrak alebo nie. Príslušný Okresný úrad je jedinou inštitúciou, ktorá rozhodne, či vlastníctvo k vozidlu nadobúda štát, alebo sa stáva starým vozidlom, teda vrakom, a je možné ho recyklovať. Dovtedy je vozidlo uskladnené na špeciálne povolenom parkovisku, tzv. určenom parkovisku. Vzhľadom na tento zdĺhavý administratívny proces, a na preplnené určené parkoviská, ich prevádzkovatelia v súčasnosti majú obmedzené kapacity.

V priebehu dnešného dňa príslušná referentka označila vozidlo vyššie uvedenou výzvou.

S prianím pekného dňa
Kto? Referát životného prostredia, verejnoprospešných služieb a odpadového hospodárstva

Mgr. Rastislava Mihóková
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
23. júl 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

predmetné vozidlo sa už na mieste nenachádza.

S prianím pekného dňa
Kto? Referát životného prostredia, verejnoprospešných služieb a odpadového hospodárstva

Mgr. Rastislava Mihóková
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
23. júl 2021

Eryk

Dobrí áno momentálne sa už na danom mieste nenachádza majiteľ ho odpratal či už z vlastnej iniciatívy alebo na váš podnet to neviem každopádne ďakujem za rýchle riešené

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania