Vyschnuté stromy a starostlivosť o zeleň

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Nové Mesto

Vyriešený
meno
Jana Valachovičová 04. septembra 2011

Výsadba zelene v našej mestskej časti sú vyhodené peniaze von oknom. Stromy nestačí len vysadiť, treba sa o ne aj starať. Ako napríklad v Pezinku, kde sa o mladé stromčeky pravidelne starajú, polievajú ich a okopávajú okolo kmienkov. Na fotografii sú stromčeky, ktoré neprežili jedno leto. Ešte viac ma trápi, že uschli aj mladé stromčeky na detskom ihrisku na Ľudovom námestí. Tento vyhradený priestor pre deti má ideálnu polohu v tichom prostredí, ale skúste tam byť v lete bez chladivej ochrany stromov. Staré topole odumierajú, o nové sa nemá kto starať. Keď to ide v Pezinku, nešlo by to aj v Novom Meste?

23. september 2011

Odpoveď samosprávy

Pekný deň,

dňa 13. 9. 2010 pracovníci referátu životného prostredia preverili s EKO – podnikom podnet pani Valachovičovej ohľadne vyschnutých výsadieb stromov na Ľudovom námestí.

Čo sa týka výsadieb stromov v priestore detského ihriska (ide o náhradnú výsadbu realizovanú spol. ZIPP Bratislava, s. r. o. v súvislosti s výstavbou bytového domu OBYDICK na Račianskej ul.), tieto v čase ohliadky neboli vyschnuté. Táto výsadba je už toho času odovzdaná do správy EKO – podniku po uplynutí 3 – ročnej starostlivosti.

Ďalšie 2 stromy nie sú náhradnou výsadbou, ale ide o dreviny ktoré tu vysadila spoločnosť TriGranit v súvislosti s presadbou 6 ks stromov od objektu POLUS CITY CENTER do areálu jazera Kuchajda (vzhľadom na malú šancu prežitia presadených stromov TriGranit súhlasil aj s novou výsadbou 12 ks nových stromov na detských ihriskách – na Pluhovej ul., na Ľudovom nám. a v parčíkou pri hasičoch na Hálkovej ul.).

Výsadba 12 ks javorov v parčíku na Ľudovom nám. tiež nie je náhradnou výsadbou podľa rozhodnutia. Túto výsadbu zabezpečil Kaufland v súvislosti s výstavbou parkovacieho domu na Trnavskej ul., kde došlo k odstráneniu mladých stromov na novovybudovanom parkovisku, ktoré tu boli umiestnené ako náhradná výsadba za vyrúbané dreviny v súvislosti s výstavbou OC Kaufland ešte v r. 2003. Kedže išlo o stromy s obvodmi kmeňov do 40 cm, ktoré už v podstate nepodliehali súhlasu na výrub, bolo so zástupcami Kauflandu dohodnuté, že stromčeky presadia.

No po konzultácii presadby s fy ARBOR SENEC sme sa so zástupcami Kauflandu dohodli, že zabezpečia výsadbu nových stromov na Ľudovom nám. a pred objektom ZŠ Riazanská, lebo presadba by nemusela byť úspešná, pričom im listom zn. Star – 915/2009 zo dňa 8. 4. 2009 bola uložená aj povinnosť 3 – ročnej starostlivosti.

Kedže pri ohliadke dňa 13. 9. 2011 sme zistili, že časť z týchto stromov má uschnuté listy, telefonicky sme kontaktovali zástupcu Kauflandu – Mgr. Marunovú z fy. GOLDBECK, ktorá Kaufland v stavebnom konaní zastupovala, a upozornili sme ju na skutočnosť, že niektoré stromy pravdepodobne vyschli, a požiadali sme ju aby sa skontaktovala s fy ARBOR SENEC, ktorý výsadbu realizoval a tiež má zabezpečovať starostlivosť o vysadené dreviny a preveriť stav jednotlivých stromov a v prípade, že sú vyschnuté, zabezpečiť ich výmenu. Kauflandu túto skutočnosť oznámim aj písomne a vyzveme ich na riešenie situácie.

Takže nejde o dreviny, ktorých nákup a výsadbu by sme financovali z verejných prostriedkov.

S pozdravom

Marek Tettinger
hovorca BANM
07. november 2011

Odpoveď samosprávy

Pekný deň,

posielam aktualizovanú informáciu k podnetu:
Spoločnosť Kaufland nás na základe našej žiadosti o nápravu informovala, že uhynuté stromy budú firmou ARBOR SENEC nahradené novými v priebehu novembra.

S pozdravom

Marek Tettinger
hovorca BANM
17. máj 2013

Miro

Bohuzial stromy nahradene neboli.Stale su tam a vysusene.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania