Robotnícka-kôš-nevhodne umiestnený

Zodpovednosť za riešenie: Hlavné mesto SR Bratislava

V riešení
meno
Peter Oravec 27. júla 2021

Nové stojisko kontajnerov na smeti na Robotníckej ulici. Má na toto nové stojisko prevádzkovateľ povolenie?

29. júl 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

Ďakujeme za váš podnet. Podnet bol písomne zaslaný na vyriešenie.
Čakáme na odpoveď spoločnosti OLO -ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s.

Kancelária starostu
29. júl 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

Zverejňujeme odpoveď spoločnosti OLO -ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s.

Za umiestnenie zberných nádob zodpovedá správca nehnuteľnosti, ktorému dané zberné nádoby prislúchajú. Z uvedeného preto odporúčame obrátiť sa na daného správcu nehnuteľnosti.

Podľa vyjadrenia oddelenia životného prostredia a územného plánovania MČ BANM nemá vedomosť prečo došlo k zmene stanovišťa, resp. MČ sa nevyjadrovala k jeho umiestneniu, neschvaľovala umiestnenie predmetného stanovišťa. V predmetnom je vecne kompetentné hl. mesto SR BA v zmysle VZN hl. mesta SR Bratislavy č. 6/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. Podnet bol presmerovaný na vyriešenie.

Kancelária starostu
29. júl 2021

Odkaz pre starostu

Zmena zodpovednosti za podnet na: Hlavné mesto SR Bratislava
16. august 2021

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,

podnet bol opätovne preposlaný samospráve.

S pozdravom,

Barbora Kmeťová
Odkaz pre starostu
odkaz@institutsgi.sk
16. august 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

sme radi, že vám záleží na stave nášho mesta. O vašom podnete sme informovali kompetentné oddelenie, ktoré sa ním už zaoberá.

S pozdravom

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
18. august 2021

Peter Oravec

Dobrý deň.
Aktuálny stav: bez zmeny.
S pozdravom.
18. august 2021

Peter Oravec

Dobrý deň.
Mimochodom, aby prípadný riešiteľ tohto podnetu nemusel dlho pátrať, koho tie koše sú, tak informácia: na koši je napísané "LaPutika".
S pozdravom.
02. september 2021

Peter Oravec

Dobrý deň.
Aktuálny stav: bez zmeny.
Prosím o preposlanie.
S pozdravom.
03. september 2021

Peter Oravec

Dobrý deň.
Aktuálny stav: bez zmeny.
V tomto meste je naozaj možné postaviť čokoľvek kdekoľvek a samospráve je to jedno?
Prosím o preposlanie.
S pozdravom.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania