Robotnícka-kôš-nevhodne umiestnený

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Nové Mesto

V riešení
meno
Peter Oravec 27. júla 2021

Nové stojisko kontajnerov na smeti na Robotníckej ulici. Má na toto nové stojisko prevádzkovateľ povolenie?

29. júl 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

Ďakujeme za váš podnet. Podnet bol písomne zaslaný na vyriešenie.
Čakáme na odpoveď spoločnosti OLO -ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s.

Kancelária starostu
29. júl 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

Zverejňujeme odpoveď spoločnosti OLO -ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s.

Za umiestnenie zberných nádob zodpovedá správca nehnuteľnosti, ktorému dané zberné nádoby prislúchajú. Z uvedeného preto odporúčame obrátiť sa na daného správcu nehnuteľnosti.

Podľa vyjadrenia oddelenia životného prostredia a územného plánovania MČ BANM nemá vedomosť prečo došlo k zmene stanovišťa, resp. MČ sa nevyjadrovala k jeho umiestneniu, neschvaľovala umiestnenie predmetného stanovišťa. V predmetnom je vecne kompetentné hl. mesto SR BA v zmysle VZN hl. mesta SR Bratislavy č. 6/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. Podnet bol presmerovaný na vyriešenie.

Kancelária starostu
29. júl 2021

Odkaz pre starostu

Zmena zodpovednosti za podnet na: Hlavné mesto SR Bratislava
16. august 2021

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,

podnet bol opätovne preposlaný samospráve.

S pozdravom,

Barbora Kmeťová
Odkaz pre starostu
[email protected]
16. august 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

sme radi, že vám záleží na stave nášho mesta. O vašom podnete sme informovali kompetentné oddelenie, ktoré sa ním už zaoberá.

S pozdravom

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
18. august 2021

Peter Oravec

Dobrý deň.
Aktuálny stav: bez zmeny.
S pozdravom.
18. august 2021

Peter Oravec

Dobrý deň.
Mimochodom, aby prípadný riešiteľ tohto podnetu nemusel dlho pátrať, koho tie koše sú, tak informácia: na koši je napísané "LaPutika".
S pozdravom.
02. september 2021

Peter Oravec

Dobrý deň.
Aktuálny stav: bez zmeny.
Prosím o preposlanie.
S pozdravom.
03. september 2021

Peter Oravec

Dobrý deň.
Aktuálny stav: bez zmeny.
V tomto meste je naozaj možné postaviť čokoľvek kdekoľvek a samospráve je to jedno?
Prosím o preposlanie.
S pozdravom.
29. september 2021

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,

podnet bol preposlaný samospráve s upozornením na aktualizáciu.

S pozdravom,

Barbora Peregrim
Odkaz pre starostu
[email protected]
11. november 2021

Peter Oravec

Dobrý deň,
neriešený podnet. Prosím o preposlanie.
S pozdravom.
11. november 2021

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,

podnet bol preposlaný samospráve s upozornením na aktualizáciu.

S pozdravom,

Administrátor Bratislava-Nové Mesto
Odkaz pre starostu
[email protected]
20. december 2021

Peter Oravec

Dobrý deň.
Neriešený podnet.
Prosím o preposlanie.
S pozdravom.
20. december 2021

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,

podnet bol opätovne preposlaný samospráve.

S pozdravom,

Administrátor Bratislava-Nové Mesto
Odkaz pre starostu
[email protected]
10. február 2022

Peter Oravec

Dobrý deň.
Neriešený podnet.
Prosím o preposlanie.
S pozdravom.
08. marec 2022

Peter Oravec

Dobrý deň.
Neriešený podnet.
Prosím o preposlanie.
S pozdravom.
08. marec 2022

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,

podnet bol opätovne preposlaný samospráve.

S pozdravom,

Administrátor Bratislava-Nové Mesto
Odkaz pre starostu
[email protected]
29. marec 2022

Peter Oravec

Dobrý deň.
Neriešený a ignorovaný podnet.
Prosím o preposlanie.
S pozdravom.
29. marec 2022

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,

podnet bol preposlaný samospráve s upozornením na aktualizáciu.

S pozdravom,
Martina
Administrátor Bratislava-Nové Mesto
Odkaz pre starostu
[email protected]
30. marec 2022

Peter Oravec

Dobrý deň.
Neriešený podnet.
S pozdravom.
11. máj 2022

Peter Oravec

Dobrý deň.
Neriešený a samosprávou ignorovaný podnet.
Prosím o preposlanie.
S pozdravom.
12. máj 2022

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,

podnet bol preposlaný samospráve s upozornením na aktualizáciu.

S pozdravom,

Alexandra
Administrátor Bratislava-Nové Mesto
Odkaz pre starostu
[email protected]
13. máj 2022

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

mrzí nás, že sme tento podnet ešte nevyriešili, ubezpečujeme Vás však, že na ňom pracujeme a o riešení vás budeme informovať.
Ďakujeme za trpezlivosť a za to, že nám pomáhate spraviť naše mesto krajším a lepším m(i)estom pre život.

S pozdravom
Kto? Sekcia životného prostredia

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
16. máj 2022

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

preveríme vlastníkov nádob a oslovíme ich aby nádoby premiestnili.

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
18. máj 2022

Peter Oravec

Dobrý deň.
Neriešený podnet.
S pozdravom.
10. jún 2022

Peter Oravec

Dobrý deň.
Neriešený podnet.
Prosím o preposlanie.
S pozdravom.
13. jún 2022

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,

podnet bol preposlaný samospráve s upozornením na aktualizáciu.

S pozdravom,

Alexandra
Administrátor Bratislava-Nové Mesto
Odkaz pre starostu
[email protected]
29. jún 2022

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

mrzí nás, že sme tento podnet ešte nevyriešili, ubezpečujeme Vás však, že na ňom pracujeme a o riešení vás budeme informovať.
Ďakujeme za trpezlivosť a za to, že nám pomáhate spraviť naše mesto krajším a lepším m(i)estom pre život.

S pozdravom,

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
21. september 2022

Peter Oravec

Dobrý deň,
sľúbili ste, že budete informovať o riešení podnetu.
Prosím, posunulo sa niekam riešenie podnetu?
21. september 2022

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,

podnet bol opätovne preposlaný samospráve.

S pozdravom,

Administrátor Bratislava-Nové Mesto
Odkaz pre starostu
[email protected]
06. december 2022

Peter Oravec

Dobrý deň.
Neriešený, samosprávou ignorovaný podnet.
Prosím o preposlanie.
S pozdravom.
06. december 2022

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,

podnet bol opätovne preposlaný samospráve.

S pozdravom,
Vlado
Administrátor Bratislava-Nové Mesto
Odkaz pre starostu
[email protected]
04. január 2023

Peter Oravec

Dobrý deň.
Neriešený a samosprávou ignorovaný podnet.
Prosím o preposlanie.
S pozdravom.
05. január 2023

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,

podnet bol opätovne preposlaný samospráve.

S pozdravom,
Vlado
Administrátor Bratislava-Nové Mesto
Odkaz pre starostu
[email protected]
06. január 2023

Lucia Durdinova

Plzenská-rozsypaný neporiadok a odpadky

Problém s rozťahanými a rosypanými odpadkami okolo smetných košov. Smeti su často rozfúkané po celej ulici.
09. január 2023

Peter Oravec

Dobrý deň.
Neriešený a samosprávou ignorovaný podnet. Rovnako ako za Kusého, tak aj za Čupku?
Prosím o preposlanie.
S pozdravom.
09. január 2023

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,

podnet bol opätovne zaslaný samospráve 5.1.2023, čakáme na vyjadrenie samosprávy.

Ďakujeme za trpezlivosť.

Vlado
Administrátor Bratislava-Nové Mesto
Odkaz pre starostu
[email protected]
11. január 2023

Peter Oravec

Dobrý deň.
Neriešený a samosprávou ignorovaný podnet. Rovnako ako za Kusého, tak aj za Čupku?
S pozdravom.
11. január 2023

Julo

Chodim tadial tak raz za mesiac. Vzdy to tam vyzera inak. Ale stale hrozne. Neraz po jednej strane auta, po druhej kontajnery a smeti po strede. Medzi kontajnermi divoke wc. Mapy od mocu. Este pripominam, ze ulica vedie okolo miestneho DK. Velka hanba.
13. január 2023

Peter Oravec

Dobrý deň.
Neriešený, samosprávou ignorovaný podnet.
Pán admin, takto to nemôže vyzerať. Samosprávu treba denne urgovať. Evidentne samospráva o tom buď nevie, alebo na to kašle.
Prosím o preposlanie.
S pozdravom.
16. január 2023

Peter Oravec

Dobrý deň.
Neriešený, samosprávou ignorovaný podnet.
Pán admin, takto to nemôže vyzerať. Samosprávu treba denne urgovať. Evidentne samospráva o tom buď nevie, alebo na to kašle.
Prosím o preposlanie.
S pozdravom.
17. január 2023

Peter Oravec

Dobrý deň.
Neriešený, samosprávou ignorovaný podnet.
Pán admin, takto to nemôže vyzerať. Samosprávu treba denne urgovať. Evidentne samospráva o tom buď nevie, alebo na to kašle.
Prosím o preposlanie.
S pozdravom.
18. január 2023

Peter Oravec

Dobrý deň.
Neriešený, samosprávou ignorovaný podnet.
Pán admin, takto to nemôže vyzerať. Samosprávu treba denne urgovať. Evidentne samospráva o tom buď nevie, alebo na to kašle.
Prosím o preposlanie.
S pozdravom.
19. január 2023

Peter Oravec

Dobrý deň.
Neriešený, samosprávou ignorovaný podnet.
Pán admin, takto to nemôže vyzerať. Samosprávu treba denne urgovať. Evidentne samospráva o tom buď nevie, alebo na to kašle.
Prosím o preposlanie.
S pozdravom.
19. január 2023

Peter Oravec

Neporiadok pri nelegálnom kontajnerovom stojisku na Robotníckej ulici za kultúrnym strediskom. Tento stav tam denne pretrváva minimálne od 6. januára 2023. Prosím o riešenie a o údržbu.
19. január 2023

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,

podnet bol opätovne zaslaný samospráve 5.1.2023, čakáme na vyjadrenie samosprávy.

Ďakujeme za trpezlivosť.

Vlado
Administrátor Bratislava-Nové Mesto
Odkaz pre starostu
[email protected]
20. január 2023

Peter Oravec

Dobrý deň, pán Vlado,
od 5.1.2023 uplynuli viac ako dva týždne a smeti sú tam stále. Vzhľadom na to je nezmysel čakať na vyjadrenie samosprávy, pretože
1. buď o tom samospráva nevie, a preto jej to treba pripomenúť, alebo
2. samospráva o tom vie, ale kašle na to, a preto jej to tiež treba pripomenúť.
Ďakujem za Vaše pochopenie. S pozdravom.
22. január 2023

Julo

Dobrý deň, na základe obhliadky verejného poriadku a po komunikácii s Perinbabou :D
by som Vás chcel informovať, že podnet bol "vyriešený".

Za porozumenie ďakujem.

S úsmevom
Julo
23. január 2023

Peter Oravec

Dobrý deň, pán Vlado,
od 5.1.2023 uplynuli viac ako dva týždne a smeti sú tam stále. Vzhľadom na to je nezmysel čakať na vyjadrenie samosprávy, pretože
1. buď o tom samospráva nevie, a preto jej to treba pripomenúť, alebo
2. samospráva o tom vie, ale kašle na to, a preto jej to tiež treba pripomenúť.
Ďakujem za Vaše pochopenie.
S pozdravom.
23. január 2023

Peter Oravec

Dobrý deň, pán Vlado,
od 5.1.2023 uplynuli viac ako dva týždne a smeti sú tam stále. Vzhľadom na to je nezmysel čakať na vyjadrenie samosprávy, pretože
1. buď o tom samospráva nevie, a preto jej to treba pripomenúť, alebo
2. samospráva o tom vie, ale kašle na to, a preto jej to tiež treba pripomenúť.
Ďakujem za Vaše pochopenie.
S pozdravom.
23. január 2023

Julo

Tak upratane dnes okolo 18tej uz bolo. Ak by MC rozmyslala, poziada ekopodnik o upratanie co najskor. Predite tak hnevu obcanov byvajucich v okoli, nutenych denne obchadzat spominane smetisko. Ako by sa citil pan starosta ako obyvatel spomenutej ulice, ked by jeho navsteva videla tu spinu?

A vratime sa na zaciatok podnetu, ako sa dari magistratu v rieseni?
15. február 2023

Julo

Priblizne rok a pol a ziadna zmena. Zas naskladany odpad na chodniku.
17. február 2023

Peter Oravec

Dobrý deň.
A sme tam, kde sme boli. Podnet je znovu aktuálny.
S pozdravom.
13. marec 2023

Peter Oravec

Dobrý deň.
Neriešený a samosprávou ignorovaný podnet.
Prosím o preposlanie.
S pozdravom.
27. marec 2023

Peter Oravec

Dobrý deň.
Neriešený a samosprávou ignorovaný podnet. Nádoby na smeti sú vonku v režime 24/7/365.
Prosím o preposlanie.
S pozdravom.
04. apríl 2023

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,

podnet bol preposlaný samospráve s upozornením na aktualizáciu.

S pozdravom,
Vlado
Administrátor Bratislava-Nové Mesto
Odkaz pre starostu
[email protected]
04. máj 2023

Peter Oravec

Dobrý deň.
Neriešený, samosprávou ignorovaný podnet.
Smetné nádoby sú tam stále a v režime 24/7/365.
Prosím o preposlanie.
S pozdravom.
05. máj 2023

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,

podnet bol preposlaný samospráve s upozornením na aktualizáciu.

S pozdravom,
Vlado
Administrátor Bratislava-Nové Mesto
Odkaz pre starostu
[email protected]
23. máj 2023

Julo

Pomaly dva roky nedoslo k zmene. Dnes bolo okolo smetiakov zas plno odpadu.
23. máj 2023

Peter Oravec

Dobrý deň.
Neriešený, samosprávou ignorovaný podnet.
Smetné nádoby sú tam stále a v režime 24/7/365.
Prosím o preposlanie.
S pozdravom.
05. jún 2023

Peter Oravec

Štandardný víkend na Robotníckej ulici za pekárňou Kruh.
08. jún 2023

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,

podnet bol preposlaný samospráve s upozornením na aktualizáciu.

S pozdravom,
Vladimír Šarčevič
Administrátor Bratislava-Nové Mesto
Odkaz pre starostu
[email protected]
12. jún 2023

Peter Oravec

Dnes.
Samospráva evidentne rezignovala. Otázka však potom je, že na čo je taká samospráva.
Ďakujeme, pán Čupka.
12. jún 2023

Peter Oravec

Dnes.
Samospráva evidentne rezignovala. Otázka však potom je, že na čo je taká samospráva.
Ďakujeme, pán Čupka.
30. jún 2023

Peter Oravec

Neriešený podnet. 2 roky.
Prosím o preposlanie.
12. júl 2023

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,

podnet bol preposlaný samospráve s upozornením na aktualizáciu.

S pozdravom,
Vladimír Šarčevič
Administrátor Bratislava-Nové Mesto
Odkaz pre starostu
[email protected]
12. júl 2023

Odkaz pre starostu

Zmena zodpovednosti za podnet na: OLO
13. júl 2023

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

na základe Vášho podnetu Vám zasielame nasledovné stanovisko.

V zmysle VZN č. č. 12/2021.v znení neskorších zmien a doplnkov o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území HM SR Bratislavy zodpovedá za stanovište zberných nádob správca nehnuteľnosti, ktorému boli zberné nádoby dodané, správca je zároveň zodpovedný aj za umiestnenie zberných nádob.

Nádoby boli spoločnosťou OLO a.s. dodané na stanovište podľa fotografie. Nádoby sú zrejme sprístupňované na čas odvozu na chodník.

Pre bližšie informácie odporúčame kontaktovať priamo zákazníka – Delia potraviny s.r.o a spločnosť Kenny.

S pozdravom a prianím úspešného dňa

Alena Polakovičová
odborný ref. odd. služieb zákazníkom
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. Bratislava
Ivanská cesta 22
821 04 Bratislava
13. júl 2023

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,

podnet sme preposlali zodpovednému subjektu - DELIA potraviny, a spoločnosti Kenny

S pozdravom,
Vladimír Šarčevič
Administrátor Bratislava-Nové Mesto
Odkaz pre starostu
[email protected]
13. júl 2023

Peter Oravec

Dobrý deň, pán administrátor,
prosím:
1. Vami citované stanovisko je stanovisko samosprávy alebo stanovisko spoločnosti OLO?
2. V stanovisku sa uvádza veta: "Nádoby sú zrejme sprístupňované na čas odvozu na chodník." Táto veta sa nezakladá na pravde. Priamo vo vlákne tohto podnetu bolo mnohokrát preukázané, že "smetné nádoby sú tam (na ulici) stále a v režime 24 hodín denne/7 dní v týždni/365 dní v roku".
3. Všeobecne by som chcel konštatovať, že zo strany samosprávy je nezmyslom vyhovárať sa na to, že obec nie je zodpovedná za riešenie podnetu. Podľa zákona o obecnom zriadení "obec zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV ..." Podľa toho istého zákona je verejné priestranstvo definované ako "ULICA, NÁMESTIE, park, trhovisko a iný priestor prístupný verejnosti BEZ OBMEDZENIA, ktorý BEZ OHĽADU NA VLASTNÍCKE VZŤAHY slúži na všeobecné užívanie." https://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-369
Z uvedeného vyplýva, že aj tento podnet má a musí riešiť priamo obec, teda v Bratislave magistrát a/alebo mestská časť. Tejto svojej zákonnej povinnosti sa obec nemôže zbaviť. Zodpovedným subjektom v takýchto prípadoch je VŽDY obec. Riešenie podnetu musí v zmysle zákona zabezpečiť obec.
Ďakujem, s pozdravom.
13. júl 2023

Odkaz pre starostu

Dobrý deň pán Oravec,

1. Ďakujem za upozornenie, Odpoveď je od firmy OLO, nechtiac mi neprešla celá odpoveď aj s obrázkom, doplnil som to tam.

2. To že sa tam nádoby nachádzajú pravidelne som písal aj navrhovaním správcom, ktorých určila firma OLO, uvidíme ako sa k tomu vyjadria

S pozdravom,

Vladimír Šarčevič
Administrátor Bratislava-Nové Mesto
Odkaz pre starostu
[email protected]
13. júl 2023

Peter Oravec

Dobrý deň, pán Šarčevič,
ďakujem za Vašu reakciu.
K bodu 2 len uvediem, že môžem v rovnakom režime (24 hodín denne/7 dní v týždni/365 dní v roku) dokumentovať fotografiami hoci aj na polhodinovej báze, že tvrdenie firmy OLO nie je pravdivé.
Neviem, či ste si všimli, že môj status obsahuje tri body, ale k bodu 3 ste sa nevyjadrili. To už je však na OPS zrejme tradícia nevyjadrovať sa k veciam, ktoré OPS nie sú pochuti. Napriek tomu je môj názor doložený citáciami zákona a bol by som veľmi rád, keby ste Vy alebo ktokoľvek zodpovedný za OPS dokázali kvalifikovane s mojím názorom polemizovať a prípadne ho argumentačne spochybniť, nebodaj vyvrátiť. Dlhodobé mlčanie portálu OPS k faktom uvedeným pod bodom 3 totiž vyvoláva pochybnosti o ... radšej nedopíšem, aby ma tu zase niekto neobvinil, že demotivujem adminov a adminky.
S pozdravom.
28. júl 2023

Peter Oravec

24 hodín denne/7 dní v týždni/365 dní v roku.
Neriešený podnet.
Prosím o preposlanie.
05. september 2023

Peter Oravec

Neriešený podnet. 2 roky.
Prosím o preposlanie.
14. september 2023

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,

podnet bol preposlaný samospráve s upozornením na aktualizáciu.

S pozdravom,
Vladimír Šarčevič
Administrátor Bratislava-Nové Mesto
Odkaz pre starostu
[email protected]
14. september 2023

Odkaz pre starostu

Zmena zodpovednosti za podnet na: MÚ Nové Mesto
06. október 2023

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
ďakujem za aktualizáciu podnetu. Tak ako pri inom podnete k tejto téme môžem nateraz povedať, že miesto je monitorované zamestnancami referátu verejného poriadku. V prípade potreby riešia na mieste s kompetentnými znečistenie, neporiadok na ulici. Čo sa však týka umiestnenia kontajnerov, MČ BANM v spolupráci s majiteľom/správcom obchodných priestorov sú v štádiu riešenia tejto problematiky. Verím, že sa to čoskoro dorieši k spokojnosti prevádzok a hlavne obyvateľov.

Za porozumenie ďakujem.

S pozdravom
Mgr. Zuzana Kriglerová
Odkaz pre starostu BANM
05. november 2023

Peter Oravec

Neriešený podnet. 2 roky.
Nové mesto to nechce alebo nedokáže riešiť.
Prosím o preposlanie.
09. november 2023

Ctibor

Robotnícka-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve

Poprosim o upratanie z boku DK Vajnorska na Robotnickej ulici.
09. november 2023

Peter Oravec

Dobrý deň, pán Šarčevič,
prosím, Vás to naozaj baví robiť takéto naschvály?
1. Z podnetu č. 139940 Robotnícka - neporiadok a odpadky ste vymazali celú históriu za niekoľko rokov a ostal tam len text "Podnet čaká na overenie administrátorom". Pritom v maili, ktorý ste mi zaslali, tvrdíte, že podnet ste len uzavreli. Prečo ste vymazali celú históriu tohto podnetu č. 139940?
2. Podnet č. 139940 a podnet č. 119853 sú dva rôzne podnety. Podnet č. 139940 je o neporiadku okolo smetných košov, podnet č. 119853 je o nevhodnom umiestnení smetných košov. Iste aj sám pochopíte, že podstata týchto dvoch podnetov je iná.
3. Z podnetu č. 139940 zmizla aj celá (foto)dokumentácia toho, ako novomestská samospráva prejavuje neriešením tohto podnetu svoju neschopnosť. Ak si myslíte, že sa týmto Vaším zásahom dokumentácia niekde stratila, chcel by som Vám oznámiť, že si vediem archív všetkých mojich fotografií za vyše desať rokov mojej účasti na OPS. Takže v prípade vymazania celej histórie podnetu č. 139940 som pripravený doplniť fotografie z tohto podnetu do Vami ponechaného podnetu č. 119853.
Ďakujem za pochopenie,
s pozdravom.
16. november 2023

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
na základe obhliadky inšpektora verejného poriadku by som Vás chcela informovať, že podnet bol vyriešený.

Za porozumenie ďakujem.

S pozdravom
Mgr. Zuzana Kriglerová
Odkaz pre starostu BANM
27. november 2023

Peter Oravec

Dobrý deň,
prepáčte, ale ten odpad a aj tie smetné nádoby sú tam prakticky stále. Pekáreň Kruh si z obyvateľov aj zo samosprávy robí dobrý deň.
Prosím o preposlanie.
11. december 2023

Peter Oravec

Neriešený podnet. 2 a pol roka.
Samospráva aj administrácia OPS si pred tým môžu zatvárať oči a tváriť sa, že to nevidia, ale fakty nezmenia. Podnet nie je vyriený.
Prosím o preposlanie.
11. december 2023

Peter Oravec

Neriešený podnet. 2 a pol roka.
Samospráva aj administrácia OPS si pred tým môžu zatvárať oči a tváriť sa, že to nevidia, ale fakty nezmenia. Podnet nie je vyriešený.
Prosím o preposlanie.
13. december 2023

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,

podnet bol preposlaný samospráve s upozornením na aktualizáciu.

S pozdravom,
Vladimír Šarčevič
Administrátor Bratislava-Nové Mesto
Odkaz pre starostu
[email protected]
16. február 2024

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
na základe informácie z referátu životného prostredia by som Vás chcela informovať, že v súvislosti s opakovanými podnetmi bola na prevádzku Kruh zaslaná výzva na priebežné udržiavanie poriadku a čistoty v okolí stojiska, aj keď sa v čase ohliadky nepotvrdilo znečistenie. Na základe vyjadrenia spoločnosti OLO, a.s. bola na prevádzku zaslaná aj požiadavka na dodržiavanie umiestnenia kontajnerov na trvalom stanovišti za rampou, s tým, že kontajnery na chodníku by mali byť umiestnené len dočasne, na čas sprístupnenia odvozu odpadu.
Miesto je pravidelne monitorované aj inšpektorom verejného poriadku.

Za porozumenie ďakujem.

S pozdravom
Mgr. Zuzana Kriglerová
Odkaz pre starostu BANM
26. február 2024

Peter Oravec

A sme tam, kde sme boli. Už viac ako týždeň to tam vyzerá takto.
26. február 2024

Peter Oravec

A sme tam, kde sme boli. Už viac ako týždeň to tam vyzerá takto.
26. február 2024

Peter Oravec

A sme tam, kde sme boli. Už viac ako týždeň to tam vyzerá takto.
29. február 2024

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,

podnet bol preposlaný samospráve s upozornením na aktualizáciu.

S pozdravom,
Vladimír Šarčevič
Administrátor Bratislava-Nové Mesto
Odkaz pre starostu
[email protected]

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania