Tuhovská-chodník-chýbajúci

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Vajnory

V riešení

chýbajúci chodník

28. júl 2021

Odkaz pre starostu

Zmena zodpovednosti za podnet na: MÚ Vajnory
03. august 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
ďakujeme Vám za Váš podnet, ktorý sme zároveň postúpili na príslušný odborný referát MÚ Bratislava - Vajnory.
Po jeho prešetrení Vás budeme čo najskôr informovať.

Vopred ďakujeme za Vašu trpezlivosť a pochopenie.

S pozdravom a úctou

MÚ Bratislava – Vajnory
Úsek komunikácie s občanmi
Servis pre občanov / tel.: 0850 24 25 24
10. august 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
ďakujeme za Váš podnet, Mestská časť Bratislava – Vajnory vyzvala stavebníka v bývalom areáli Coca – Cola Slovakia, spol. s r.o. na zabezpečenie dočasného dopravného značenia pre chodcov popri obvode staveniska z dôvodu zvýšenia bezpečnosti chodcov.
Podľa projektovej dokumentácie v právoplatnom stavebnom povolení zo dňa 21.07.2021, budú existujúce pešie trasy v areáli po dokončení stavby zachované.
Mestská časť Bratislava – Vajnory však vníma nedostatočné prepojenie tejto časti pre peších a cyklistov s intravilánom Vajnor, preto chce komplexne riešiť tento problém a dobudovať bezpečnú cyklotrasu spolu s chodníkmi pre peších v spolupráci so správcami komunikácií a vlastníkmi, nakoľko v tejto časti nie je ani vlastníkom ani správcom.

S pozdravom,

Ing. Jana Julény Tomanová
Oddelenie stavebné, ÚP, ŽP a dopravy
Mestská časť Bratislava – Vajnory
Roľnícka 109
831 07 Bratislava

 +421-2-2129 5226
 juleny-tomanova@vajnory.sk
www.vajnory.sk

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania