Bodvianska-strom - neorezaný

Zodpovednosť za riešenie: Hlavné mesto SR Bratislava

V riešení
meno
LÍVIA BENEDEKOVÁ 24. septembra 2021

Dobrý večer, poprosila by som o orezanie stromu, ktorý bráni k bezpečnému prechodu po chodníku na Bodvianskej do MŠ .
Ďakujem
S pozdravom Benedeková

27. september 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ďakujeme Vám za podnet a záujem o okolie. Na základe preverenia majetkovo-právnych vzťahov došlo k zisteniu, že predmetná drevina sa nachádza na pozemku registra „C“-KN p. č. 1161/5, ktorý je vo vlastníctve Hl. m. SR BA a nebol nám zverený do správy. Z tohto dôvodu postupujeme podnet na riešenie kolegom na magistrát a vopred im ďakujeme za skoré riešenie.

S prianím pekného dňa
Kto? Magistrát hl. m. SR BA

Mgr. Rastislava Mihóková
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
27. september 2021

Odkaz pre starostu

Zmena zodpovednosti za podnet na: Hlavné mesto SR Bratislava
28. september 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

sme radi, že vám záleží na stave nášho mesta. O vašom podnete sme informovali kompetentné oddelenie, ktoré sa ním už zaoberá.

S pozdravom,
Kto? Oddelenie tvorby mestskej zelene

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania