Hornex na Vlárskej opäť skládkuje

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Nové Mesto

V riešení
meno
Mária 27. októbra 2014

Ešte neskončila aféra na Vlárskej "Nepovolená skládka stavebného odpadu a cesta ako off road" a stavebník opäť prichystal ďalšiu skládku pred regulačnou stanicou plynu. Aj keď viacerí úradníci sľúbili monitoring stavby asi to majú hlboko ..... Stavebníka, miestny úrad aj starostu som 10.10. na skutočnosť upozornila sama odpoveď stavebníka, úrady opäť nič: " Jedná sa o výkopovú zeminu (1,5 fúry) pri budovaní prístupovej komunikácie dočasne zloženú na stavebnom pozemku ( parcela je vo vlastníctve našej spoločnosti a je súčasťou stavebných parciel). Časť zeminy sa podľa stavbyvedúceho budúci týždeň použije spätne do telesa komunikácie, resp. sa odvezie ak bude prebytok. Je to bežná manipulácia so zeminou na stavenisku." Od vtedy je viac ako dva týždne a skládka sa iba navršuje. Podľa stavebného povolenia, stavebník nesmie skládkovať odpad ani na vlastnom pozemku.

12. december 2014

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň.
Ďakujeme za podnet. Predmetné bolo odstúpené na stavebné oddelenie.

Ing. Natália Kudláčová
23. január 2015

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň.
V súčasnosti prebieha na stavebnom úrade kolaudačné konanie na bytový dom Vlárska.

Ing. Natália Kudláčová
23. január 2015

Mária

Starosta kolaudáciu podmienil uvedeným zničených pozemkov do pôvodného stavu. Stav - kolaudácia prebieha je porušením sľubu p. starostu Rudolfa Kusého, ktorý dal na zasadnutí miestneho zastupiteľstva 9.9. 2014. prikladám výrez zo stenografického záznamu.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania