Železničná-zvislá značka-neaktuálna

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Vrakuňa

Vyriešený
meno
Vladimír 19. decembra 2021

Neaktuálna značka - "ODO" na súkromnom pozemku.

21. december 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ďakujeme Vám za podnet. Preveríme ho na príslušnom referáte, o nasledovnom postupe Vás budeme informovať.

S prianím pekného dňa
Kto? Referát dopravy a pozemných komunikácií

Mgr. Rastislava Mihóková
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
12. január 2022

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

žiadame o presnejšiu lokalizáciu, nakoľko sa po viacerých kontrolách v teréne predmetnú značku nepodarilo lokalizovať.

S prianím pekného dňa
Kto? Referát dopravy a pozemných komunikácií

Mgr. Rastislava Mihóková
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
13. január 2022

Vladimír

Predmetná sa nachádza na súkromnom pozemku rodinného domu Železničná 21.
14. január 2022

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

na uvedenom pozemku boli odstránené všetky dopravné značky.

S prianím pekného dňa
Kto? majiteľ pozemku

Mgr. Rastislava Mihóková
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
15. január 2022

Vladimír

Značka neni odstránená, stále sa tam nachádza. Je ju videť z kabíny kamióna, ktorého kabína je vyššie ako kabína osobného auta. Značka ODO mýli pri vstupe s nákladom do ulice.
15. január 2022

Odkazprestarostu.sk

Dobrý deň,

podnet bol opätovne preposlaný samospráve.

S pozdravom,

Admin
Odkaz pre starostu
[email protected]
17. január 2022

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

príslušná referentka oslovila majiteľa pozemku a vykonala opakovane kontrolu, predmetnú značku v teréne neidentifikovala. Majiteľ nám telefonicky potvrdil, že všetky značky odstránil (viď podnet ID 127970).

S prianím pekného dňa
Kto? Referát dopravy a pozemných komunikácií

Mgr. Rastislava Mihóková
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
17. január 2022

Vladimír

Značka sa tam stále nachádza; viď fotka.
17. január 2022

Odkazprestarostu.sk

Dobrý deň,

keďže samospráva pridala fotodokumentáciu potvrdzujúcu, že značka bola odstránená, považujeme podnet za vyriešený.
Nakoľko Vami pridaná fotografia s osadenou dopravnou značkou je vedľa stromu s listami, v momentálnom zimnom období ju pokladáme za neaktuálnu.

Ďakujeme za pochopenie.

S pozdravom,
Admin OPS
17. január 2022

Vladimír

Predmetná značka sa nachádza na lampe X008/007; viď. obrázok!
17. január 2022

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

podnet je skutočne vyriešený, viď fotografia v prílohe. Pán Vladimír, fotografie, ktoré používate nie sú aktuálne a navyše niekoľkokrát bola vykonaná kontrola priamo v teréne. Posledné fotografie sú z dňa 15.01.2022.

S prianím pekného dňa
Kto? Referát dopravy a pozemných komunikácií

Mgr. Rastislava Mihóková
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
17. január 2022

Vladimír

Fotky, ktoré používam sú aktuálne (okrem fotky z Google máp). Je potrebné sa pozreť cez plot zo Železničnej ulice. Na lampe X008/007 sa nachádza uvedená značka.
PS: Bol som sa tam pozreť dneska (17.01.2022.) vo večerných hodinách a značka sa tam nachádza.
18. január 2022

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ako ste práve sám uviedli, je potrebné pozrieť sa cez plot, t. j. značka nie je viditeľná z verejného priestranstva. Aby sme boli presnejší, nejedná sa o značku ale o dodatkovú tabuľu. Dodatková tabuľka s textom (č. E12) s nápisom „OKREM ZÁSOBOVANIA“ obmedzuje platnosť značky, pod ktorou je umiestnená, na vozidlá zabezpečujúce zásobovanie (nakládku alebo vykládku tovaru), opravárenské, údržbárske alebo komunálne a podobné služby, na vozidlá s parkovacím preukazom pre osoby so zdravotným postihnutím alebo na vozidlá s osobitným označením č. O3; pre tieto vozidlá neplatí značka, pod ktorou je tabuľka umiestnená.

(18) Dodatková tabuľka s textom (č. E12) s nápisom "OKREM DOPRAVNEJ OBSLUHY" obmedzuje platnosť značky, pod ktorou je umiestnená na
a) vozidlá zabezpečujúce zásobovanie (nakládku alebo vykládku tovaru), opravárenské, údržbárske služby alebo komunálne a podobné služby,
b) vozidlá s parkovacím preukazom pre osoby so zdravotným postihnutím alebo na vozidlá s osobitným označením č. O3,
c) vozidlá taxislužby,
d) vozidlá, ktorých vodiči, prípadne prevádzkovatelia, majú v miestach za značkou bydlisko, sídlo, garáž alebo prevádzku,
e) vozidlá, ktorých jazda alebo preprava za značkou je vykonávaná z dôvodu opravy, servisu, technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality predmetného vozidla alebo odovzdania palubnej jednotky na najbližšie predajné miesto za značkou; pre tieto vozidlá neplatí značka, pod ktorou je tabuľka umiestnená.

Dodatková tabuľka s textom (č. E12) sa môže použiť v prípadoch, keď je nutné obmedziť platnosť zákazu vyplývajúceho z príslušnej zákazovej alebo príkazovej značky (výnimka z platnosti značky) len pre určitú skupinu vozidiel alebo pre určené vozidlá. Na dodatkovej tabuľke sa vždy vyznačuje text "OKREM" a následne sa uvedie určitá skupina vozidiel alebo určené vozidlá. Napríklad v kombinácii so značkou č. B1 sa vyznačí text "OKREM VOZIDIEL STAVBY" a podobne alebo text "OKREM VOZIDIEL" a údaj evidenčných čísiel alebo pod text "OKREM" sa vyznačí príslušný významový symbol, ako napríklad bicykel a podobne; vyznačený údaj poskytuje vždy úplný a jednoznačný výklad.

Dodatkovú tabuľku s textom (č. E12) možno použiť podľa odsekov 17 až 19 len v kombinácií so značkami č. B1 až B12, č. B13 až B18, č. B27a až B28, č. B33 až B37 a so značkami č. C1 až C5.

Dodatkovú tabuľku s textom (č. E12) možno použiť k značkám ako spoločnú dodatkovú tabuľku na upresňujúce údaje.

Dodatkovú tabuľku s textom (č. E12) možno použiť na vyznačenie výnimky z miestnej úpravy cestnej premávky pre vodičov električky a vyznačuje sa len vtedy, keď to vyžaduje situácia v cestnej premávke.

Na základe vyššie uvedeného sa teda nejedná o značku a tabuľa (ktorá ani nie je pre vodiča viditeľná) neovplyvňuje cestnú premávku. Majiteľ odstránil všetky viditeľné značky viď fotodokumentácia a podnet ID 127970. Máme za to, že podnet je vyriešený.

S prianím pekného dňa
Kto? Referát dopravy a pozemných komunikácií

Mgr. Rastislava Mihóková
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
18. január 2022

Vladimír

Možno ju neni videť z ulice, ale je ju videť z vyššieho vozidla (náklaďák, autobus, atď.), ako je osobné. To je taký problém ju dať odstrániť z tej lampy? Predchádzajúcu značku, ktorá sa nachádzala na tej istej lampe nebol problém odstrániť? Pri nej bol majiteľ vyzvaní na jej odstránenie, viď: https://www.odkazprestarostu.sk/bratislava/podnety/127970/zeleznicna-zvisla-znacka-nadbytocna.
18. január 2022

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ešte raz, ide o súkromný pozemok a majiteľ neporušuje nijaký zákon, nakoľko dodatková tabuľa sama o sebe nič neznamená a nemá vplyv na dopravnú situáciu. Navyše na verejnom priestranstve sú osadené dopravné značky, ktoré sú jednoznačné a nimi sa majú vodiči riadiť.

S prianím pekného dňa
Kto? Referát dopravy a pozemných komunikácií

Mgr. Rastislava Mihóková
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
18. január 2022

Vladimír

A z akého dovodu sa nachádza lampa verejného osvetlenia na súkromnom pozemku, a ne na ulici, resp. na chodníku?
19. január 2022

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

MČ sa dostatočne a jasne vyjadrila k predmetnú podnetu, ak požadujete riešiť iný typ podnetu, zadajte ho ako nový.

S prianím pekného dňa
Kto? Referát životného prostredia, verejnoprospešných služieb a odpadového hospodárstva

Mgr. Rastislava Mihóková
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania