Slatinská 28-30-krík-neostrihaný

Zodpovednosť za riešenie: Hlavné mesto SR Bratislava

V riešení

Prosím o orezanie spodných konárov (presvetlenie) kríkov na Slatinskéj 28 a 30.Zadné vchody (vnútroblok).Už tam mal cez teplé noci pelech bezdomovec!Prvý podnet som dal už v marci 2021a mal sa vraj posunúť na magistrát, oddelenie tvorby mestskej zelene.Ďakujem.

12. január 2022

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

po preverení podnetu na príslušnom referáte došlo k zisteniu, že Váš podnet bol dňa 19.04.2021 zaslaný na vybavenie kolegom na magistrát hl. m. SR BA, nakoľko ide o dreviny rastúce na pozemku registra "C"-KN p. č. 3624/1. Ide o pozemok vo vlastníctve a v správe hl. m. SR BA. Týmto posielame podnet opakovane na riešenie na magistrát, a kolegov žiadame o jeho riešenie vo vegetačnom období.

S prianím pekného dňa
Kto? Magistrát hl. m. SR BA

Mgr. Rastislava Mihóková
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
27. január 2022

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ďakujeme za podnet, ktorého prijatie týmto potvrdzujeme. Pridelili sme ho kolegyniam a kolegom, ktorí majú riešenie danej agendy v kompetencii. O priebehu riešenia Vás na základe obdržaných stanovísk budeme priebežne informovať.

S pozdravom,
Kto? Oddelenie tvorby mestskej zelene
Kedy? 2022

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania