Rožňavská-neporiadok a odpadky-čierne skládky

Zodpovednosť za riešenie: Hlavné mesto SR Bratislava

V riešení
meno
Nicol 19. januára 2022

Zamestnanci spoločnosti Viva na Rožňavskej 8 zámerne vyhadzujú palety na verejné priestranstvo -trávnatá plochca susediaca s ich areálom. Z boku prevádzky si odstránili časť pletiva a vyhadzujú palety a ich zvyšky von z ich areálu na trávu. Danú plochu si "ohradili" tak, že pribili laty na okolité stromy. Po ukončení vyhadzovania vrátia pletivo na svoje miesto a odpad tam nechajú. Vyhadzovanie prebieha spôsobom, že jeden zamestnanec dáva pozor či je niekto v okolí a druhý zatiaľ vyhadzuje palety. Ak ide niekto okolo, tak svoju činnosť prerušia.

21. január 2022

Odkaz pre starostu

Zmena zodpovednosti za podnet na: Hlavné mesto SR Bratislava
25. január 2022

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ďakujeme za podnet, ktorého prijatie týmto potvrdzujeme. Pridelili sme ho kolegyniam a kolegom, ktorí majú riešenie danej agendy v kompetencii. O priebehu riešenia Vás na základe obdržaných stanovísk budeme priebežne informovať.

S pozdravom
Kto? Sekcia životného prostredia

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania