Na pántoch-neporiadok a odpadky-čierne skládky

Zodpovednosť za riešenie: Iné

V riešení
meno
Peter Dlhoš 19. januára 2022

2 azbestove skládky pri Vajnorskych rybnikoch. Plus lokalizacia

21. január 2022

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
ďakujeme Vám za Váš podnet, ktorý sme zároveň postúpili na príslušný odborný referát MÚ Bratislava - Vajnory.
Po jeho prešetrení Vás budeme čo najskôr informovať.

Vopred ďakujeme za Vašu trpezlivosť a pochopenie.

S pozdravom a úctou

MÚ Bratislava – Vajnory
Úsek komunikácie s občanmi
Servis pre občanov / tel.: 0850 24 25 24
27. január 2022

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, pán Dlhoš,

podľa Vašej lokalizácie /bez GPS súradníc alebo označenie parc. č. pozemku/ nie je možné zistiť miesto uloženia odpadu.
Váš podnet o nezákonne uloženom podnete sme oznámili na Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpade.
Vzhľadom k tomu, že ste nám prisľúbili ukázať miesto uloženia odpadu, budeme Vás informovať o termíne obhliadky, ktorú opakovane nariadi okresný úrad.
Vážime si Vašu snahu a ochotu spolupracovať pri odstraňovaní čiernych skládok.
Ďalej Vám oznamujeme, že Okresný úrad Bratislava je príslušný konať v danej veci.
Ak okresný úrad osobu, ktorá nezákonne umiestnila odpad na pozemku nezistí a vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, na ktorej došlo k nezákonne umiestneniu odpadu urobil všetky opatrenia na ochranu svojej nehnuteľnosti určí rozhodnutím osobu zo zákona, ktorá odpad odstráni.
Následne v zmysle uvedeného zákona odstránenie stavebného odpadu, nebezpečného odpadu a iného odpadu /pneumatiky.../ zabezpečuje okresný úrad a odstránenie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu zabezpečuje obec.

S pozdravom

Ing. Michaela Hrčková
Oddelenie stavebné, ÚP, ŽP a dopravy
Mestská časť Bratislava-Vajnory
Roľnícka 109
831 07 Bratislava
Č.t.: 02/21295222
[email protected]
22. február 2022

Odpoveď samosprávy

Samospráva uviedla, že zodpovedným subjektom je: Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpade.
22. február 2022

Odkaz pre starostu

Zmena zodpovednosti za podnet na: Iné
22. február 2022

Odkazprestarostu.sk

Dobrý deň,

podnet sme preposlali subjektu, ktorý samospráva označila ako zodpovedný.

S pozdravom,

Martina
Odkaz pre starostu
[email protected]

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.