Zničená zeleň pred Kult.domom; Ničený Ružinov všeobecne neustále

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Ružinov

Uzavretý
meno
jass 28. novembra 2014

Cirkus Aleš (14.11.-23.11.14) nechal po sebe tento týždeň na našej ružinovskej tráve spúšť, na výrazne veľkej ploche. Po svojich stanoch, maringotkách, klietkach, po ťažkých nákladných autách a kamionoch. V čase kedy tu bol rozložený, si tu nelegálne porozvešiaval na lampy reklamy "Cirkus Aleš" (podnet nato bol včas ohlásený ešte pred začatím ich varieté, a neriešený až do ich odchodu: http://chod.sk/bgcq8 ), no a na trávniku pred DK Ružinov v pešej zóne si ohradil priestory s ich tabuľkou "Súkromný pozemok, zákaz vstupu".
Keď som si túto časť pešej a zelenej zóny fotografoval, začali sa mi neidentifikovaní cirkusanti vyhrážať, že toto je "ich súkromný pozemok", pretože oni si ho kúpili, nemám od nich povolenie fotografovania, tak aby som s tým prestal a išiel preč (=ich lži a svojvôľa). No asi zjavne videli, že si v našej mestskej časi môžu dovoľovať hocičo a všetko im tu bez následkov aj prejde, ako sa aj stalo. Cirkus by nemal dostávať povolenia na takýchto miestach, keď nikto nezabezpečí návrat do pôvodného stavu. Treba ich v budúcnosti nasmerovať viac periférne, ak vôbec niekam v Ružinove.

1/ Kto odstráni škody v našej mestskej/miestnej časti Ružinov/Pošeň? Kto ich bude financovať? Aký bol finančný prínos cirkusu pre našu MČ? Aké sú vyčíslené straty? Toto bola predsa kedysi udržiavaná zeleň - kríky, tráva - a mala by byť stále. Pri smogovej, prašnej a hlučnej Ružinovskej ulici (električky, početné desaťtisíce aj cezpolných áut), by snáď zeleň mohla byť prioritou zachovávania a udržiavania. Veď zeleňou Ružinova sa neustále chváli niekto z MČ, vrátane starostu, zástupcu , poslancov, TVR, Ružinovského echa, či aj narušiteľských developerov. Ale tá ospevovaná zeleň tu bola väčšinou predtým, než ju nezodpovední úradníci nechali takto ničiť.
Či sa snáď niekomu zmenili priority, ktoré majú byť takto trpené všetkými tunajšími obyvateľmi? Kto sem nechal vpustiť a povoliť Cirkus, ktorý to tu aktuálne zničil? Prečo nikto povolaný nezasiahol? Či len preto, že sa zas niekto bude vyhovárať na druhých, ošúchaným štýlom že "toto nepatrí Ružinovu, ale niečo patrí súkromníkovi, a niečo má v správe magistrát..."? Ale toto miesto je tu, stojí v Ružinove, a miesto na život znehodnocujú ničomníci práve na tomto mieste (nie na domácej adrese súkromníka, ani na adrese magistrátu).
Nemáme nikoho, kto z početného arzenálu miestnych úradníkov či poslancov Ružinova, by si všímal takéto znehodnotenia priestoru/zelene, a kto by okamžite prijal nápravné opatrenia a tresty pre narušiteľov verejného a iného poriadku? Nikto z nich nechodí po uliciach a chodníkoch Ružinova? Nikto sa nebol pozrieť, ako sa cirkus rozložil po tráve v pešej zóne, ako tu nič nezničia pri rozložení a po opustení priestoru? Nemáme početné úradníctvo, vrátane napr. referát ekológie, životného prostredia a zelene? Čím viac je tu úradníkov, orgánov, oddelení - tým viac výhovoriek a nečinnosti - absencie činov vedúcich k náprave úpadku verejného priestoru.

2/
Komu patrí náš Dom Kultúry Ružinov pod hlavičkou CULTUS Ružinov, a.s. - majú tam pri rampe nápis ževraj "Súkromný pozemok Cultus-u Zákaz vjazdu všetkým vozidlám, ktoré nevlastnia povolenie vjazdu. Riaditeľstvo Cultusu".
No autá na vyvýšenom chodníku pri DK Ružinov stoja v hojnom počte. Okolie nášho Domu kultúry však vyzerá totálne nekultúrne, rozpadnuté, zničené a nebezpečné chodníky (zničené jazdiacimi a parkujúcimi autami s povolením vjazdu Cultusu), zničená zeleň. Nemajú tak náhodou dozerať na bezpečnosť a poriadok, alebo nám tu môžu svojvoľne a nekontrolovane nechať chátrať aj túto časť, pôvodne určenú na kultúrne prostredie?
Je to skutočne "súkromný pozemok" keď "Cultus Ružinov a.s. je spoločnosť, ktorej jediným akcionárom je MČ Bratislava-Ružinov."? http://www.ruzinov.sk/sk/content/view/cultus-ruzinov-a-s MČ je samospráva a samospráva predsa vykonáva (alebo by mala vykonávať) svoje povinnosti pri správe CUDZIEHO majetku (spravuje majetok obce, miestnej/mestskej časti, obecné-verejné priestory a pozemky...).

3/
Nezanedbáva tu niekto v tejto oblasti výrazne starostlivosť o majetok, zeleň a vzhľad Ružinova, nezanedbáva svoju pracovnú náplň? Ak áno, kto to je, ktoré sú to oddelenia a mená, ako napraví svoju doterajšiu ignorantskú ľahostajnosť a nečinnost? Čo sa teraz po voľbých zmení vo fungovaní, kontrole a práci úradníkov mestskej časti, mestských a poriadkových policajtov, tu bývajúcich poslancov a starostu? Či nič, budeme pokračovať v takomto trende nezáujmu aj pri ničení priestorov a plôch v našej oblasti bývania a života?

Táto zeleň by skôr potrebovala už pred jej zničením zveľadiť, dosadiť kriky, stromy, prípadne spraviť malý chodník s niekoľkými lavičkami, odstrániť tie ohromné opachy reklamných megaboardov a bigboardov (aký z nich má MČ Ružinov doterajší vyčisliteľný prínos -nestačilo už?), upraviť na parčík, a nie nechať takto hanebne devastovať.
--------------
Za dĺžku príspevku sa prípadne niektorým jemnocitným čitateľom ospravedlňujem, popisuje len neriešený dekadentný stav na tomto jednom mieste, s viacerými prvkami jeho mizérie.

28. november 2014

jass

Nakoľko sem prejde maximálne 12 priložených obrázkov, v tejto externej galérii je k prezretiu ešte viac fotiek z miesta činu (o niečo vyššie rozlíšenie = viac detailov), posledné obrázky zobrazujú trávu z pár plôch, ktorú nám cirkusanti na mieste nestačili zničiť - v takom stave bola ešte pred pár týždňami táto trávnatá plocha celá = hustá nezničená tráva http://imgbox.com/g/fe1wZhF73p
28. november 2014

jass

Príloha k bodu 2/ príspevku - takto zničili autá prostredie okolo Domu kultúry, s povoleným vzjazdom prideleným, či tolerovaným od Cultusu; po takýchto rozbombardovaných chodníkoch máme kvôli nim chodiť... toto dlhodobo vyhovuje vedeniu Cultusu, ako aj celej mestskej časti Bratislava- Ružinov vrátane vedenia a úradníkov.
28. november 2014

jan

len pre zaujimavost toto iste sa deje teraz aj v Petrzalke a tak isto od toho dava MC Petrzalka ruky prec, ze to neni ich povinnost a ze to mesto!!! a nejedna sa len o zelen ale ine zavazne porusenia co sa tyka zdravia, zivota ludi. paci sa budeme radi ked nas tiez podporite vasim nazorom na nasom odkaze. prajem pekny den do Ruzinova.
http://www.odkazprestarostu.sk/bratislava/podnety/13582/cirkus-eotvos-pozor
04. december 2014

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
o stanovisko sme požiadali Cultus Ružinov a.s. Stanovisko vám prikladáme:
Hosťovanie cirkusu pred DK Ružinov je možné považovať už za istú tradíciu. Takmer každoročne už viac ako 15 rokov tu hosťuje cirkus, príp. kolotoče a iné ľudové atrakcie. Snažíme sa týmto spôsobom vyjsť v ústrety mnohým občanom Ružinova a ich deťom. Máme dlhoročnú skúsenosť, že zeleň (trávnatá plocha) sa na jar prebudí. Taktiež je treba dodať, že o zeleň, ktorá patrí DK Ružinov sa pravidelne staráme. Päťkrát do roka kosíme, každoročne prerezávame kroviny a cca raz za dva roky rekultivujeme trávnaté plochy.
Čo sa týka označenia priestoru: (označenie „súkromný pozemok, zákaz vstupu“), tu je treba upresnenie. Označená bola časť pozemku za plotom, kde boli umiestnené klietky so zvieratami, teda išlo o zabránenie vstupu, kde by mohli zvieratá ublížiť deťom, príp. dospelým. Na tabuli však nebolo označenie Súkromný pozemok, ale len text „zákaz vstupu“. Čo sa týka nápisu „Súkromný pozemok Cultus-u Zákaz vjazdu všetkým vozidlám, ktoré nevlastnia povolenie vjazdu Riaditeľstvo CULTUS-u“ – tento nápis je takmer nečitateľný, na nefunkčnej rampe a bol odstránený. Zreteľná je značka Zákaz vjazdu všetkým vozidlám s dodatkovou tabuľkou, na ktorej je text: Okrem vozidiel zásobovania v čase od 7,00 do 10,00 h. Mimo vyznačeného času len s povolením CULTUS-u. Táto značka je umiestnená na obslužnej komunikácii, ktorá slúži pri príjazd vozidiel pre dovoz kulís a pod. do DK. To, že dopravné značenie vodiči nerešpektujú, sa snažíme riešiť cez mestskú políciu, no nie veľmi úspešne. Dopravné značenie sme v októbri doplnili o ďalšie dopravné značky. Všetko toto úsilie smeruje k vytvoreniu poriadku s parkovaním, aby vodiči neparkovali tak, ako na to upozorňuje sťažovateľ. Len bez trvalej kontroly zo strany polície nevieme tento problém riešiť. Rovnako v mesiaci október 2014 sme ukončili opravu schodov na vyvýšené betónové plochy, všetky plochy okolo DK ešte opravené nie sú.Každý podnet k zlepšeniu zo strany občanov vítame, no niektoré sú skôr v ironickom tóne, niektoré sú viac rečníckymi otázkami a na tieto odpovedať nevieme.Sledujeme internetové debaty na tému zástancov a odporcov cirkusu a do budúcna prehodnotíme klady aj zápory, ak príde požiadavka prenajatia plochy.V roku 2015 budeme pokračovať v oprave priestoru pred DK Ružinov a pevne verím, že kauza obchodného domu je tiež v riešení a prispeje k oprave Papánkovo námestia.kancelária starostu
05. december 2014

jass

»Na tabuli však nebolo označenie Súkromný pozemok, ale len text „zákaz vstupu“. «
Toto síce nebol až tak podstatný prvok mojej sťažnosti (tým je celkový dlhodobo neriešený katastrofický stav chodníka, prostredia a súčasnej zelene okolo DK Ružinov - donedávna ústredného miesta Ružinovčanov), no pre názornosť prikladám záber z predmetnej vyvesenej tabuľky cirkusu (fotené tesne pred výstražným napomínaním cirkusantov, i s ústnym "poučením" že toto je pozemok cirkusu). Obsahuje oznam "Súkromný pozemok". [Ako vidíte, ja neklamem.] Ak príslušný pracovník MÚ robil obhliadku miesta v danom čase, toto si musel všimnúť a následne nepovoliť zavádzajúce označenie vlastnenia pozemku "Zákaz vstupu" je plne postačujúci a pochopiteľný.
Čo sa týka druhého nápisu „Súkromný pozemok Cultus-u Zákaz vjazdu všetkým vozidlám, ktoré nevlastnia povolenie vjazdu Riaditeľstvo CULTUS-u“ – tento "takmer nečitateľný" nápis bol pred týždňom ešte celkom dobre zreteľný i voľným okom.
Z tohto pravidla vyplývalo, akoby chodník okolo Domu kultúry ničili a zničili predovšetkým autá, ktoré tam celodenne hojne parkujú už aspoň 15 rokov, s povolením (=vedomím) Cultusu.
09. december 2014

jass

Ďakujem kancelárii starostu za odpoveď. Jedna z najpodstatnejších záležitostí, na ktorej sa zrejme všetci zhodneme je, citujem: "Len bez trvalej kontroly zo strany polície nevieme tento problém riešiť."

Naše ulice/chodníky jednoznačne volajú po pravidelnej poriadkovej kontrole, okrem ničenia chodníkov, občania na nich sú tu až pričasto ohrozovaní aj nedovolenou jazdou áut po chodníkoch (žiadneho ponechaného 1,5 metra, žiadne pravidlá pri takejto jazde, žiaden bezpečný odstup, situácie aj blízke takmer naberaniu chodcov vozidlami, a to aj na priechodoch pre chodcov z ktorých autá vychádzajú na chodníky a nazad, neočakávane z každej strany chodcov - aj od chrbta...).
Len ako túto nečinnosť a potrebnú ochranu riešiť? Občan z práce, či z bytu, bez prostriedkov, výcviku (podráždený vodič dokáže aj zaútočiť), to asi nedokáže. Ani nie je zato platený, ani nemá v správe mestskú časť...
Niekto zastupujúci záujmy mestskej časti, by ich snáď mohol namotivovať a povolať aj do služby v uliciach. Je najvyšší čas.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania