Zeleň areálu SENIORDOM vo Vajnoroch

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Vajnory

Vyriešený
meno
Jaroslav Fekete 01. decembra 2014

Dobrý deň pán starosta
Z Vajnorských noviniek č. 9-10 som sa dozvedel, že osobne navštevujete SENIORDOM na Ulici Alviano 2. Určite ste si všimol veľmi peknej s dominantnej vŕby nachádzajúcej sa v areáli. Na obrázku máte možnosť vidieť hornú časť jej koruny. Množstvo suchých konárov dlhých 4 až 5 m signalizuje odumieranie niektorého z kostrových konárov. V minulosti už došlo k ich zlomeniu a pádu. Vtedy našťastie spadnutá polovica strom nezasiahla žiadnu osobu ani objekt. Myslím, že je najvyšší čas urobiť omladzovací rez tohoto stromu, inak možné riziká a následky si ľahko domyslieť.

01. december 2014

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ďakujeme za Váš podnet.

Váš podnet postupujeme na riešenie zodpovedným pracovníkom a o výsledku Vás budeme informovať.

S pozdravom

Mária Horváthová
Sekretariát starostu
MČ Bratislava – Vajnory
10. december 2014

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň pán Fekete,

Ďakujeme Vám za podnet, na základe ktorého sme vykonali obhliadku danej dreviny.
Nakoľko sa jedná o vzrastlý strom vyššieho veku a preschnuté konce konárov na vrchole koruny môžu byť znamením aj nejakého skrytého poškodenia alebo choroby, zvažujeme na mieste vykonanie odborného fytopatologického posudku spôsobilou osobou. Na základe jeho výsledku by sme vedeli zvoliť ďalší správny postup. V prípade, že sa nejedná o vážnejšie poškodenie dreviny, mestská časť vykoná jej zdravotný orez. V prípade, že nebude nijako možné drevinu zachrániť, budeme zákonne postupovať riadnym správnym konaním na vydanie súhlasu o výrub dreviny.

S pozdravom

Ing. Tatiana Páleníková
Referát životného prostredia a vodného hospodárstva
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Vajnory
05. jún 2015

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň pán Fekete,

vo štvrtok 4. júna 2015 bola pracovníčkou Ing. Hrčkovou, ktorá má momentálne na starosti referát životného prostredia v našej mestskej časti a za prítomnosti vedúceho oddelenia hospodárskej správy vykonaná opätovná obhliadka predmetnej vŕby v objekte seniordomu na ul. Alviano. Na základe obhliadky bolo dohodnuté, že orezanie odumretých častí stromu bude realizované pomocou vysokozdvižnej plošiny odborným pracovníkom v priebehu budúceho týždňa t.j. pravdepodobne v stredu resp. vo štvrtok. Zároveň by sme sa Vám chceli ospravedlniť za zdržanie riešenia problému.
Uvedené Vám dávame na vedomie.

S úctou

Ľubomír Krištofič
vedúci oddelenia HS, NHIM, IHM
16. október 2015

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
predmetná vŕba bola odborne orezaná osobou odborne spôsobilou na vykonávanie tejto činnosti, ktorá má uzavretú zmluvu s MČ Bratislava-Vajnory ešte v mesiaci jún 2015.

S pozdravom
Ing. Michaela Hrčková
Referát životného prostredia

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania