Považanova-parkovanie-problémové

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Dúbravka

V riešení
meno
Miriam 12. mája 2022

Dobrý deň, dnes konečne po pár mesiacoch zmizol z parkoviska na Považanovej vrak modrého BMW a rovno ho vymenili za vrak Audi? Navyše na vyhradenom parkovacom mieste…

12. máj 2022

Odpoveď samosprávy

Porušenie zákazu parkovania na vyhradenom parkovacom mieste treba hneď hlásiť mestskej polícii. Podnet im preposielame.

Rastislav Bagar, prednosta MÚ BA-Dúbravka
13. máj 2022

Odpoveď samosprávy

Vozidlo sme preverili. S účinnosťou od 01.07.2021 došlo k zrušeniu kontrolných nálepiek emisnej a technickej kontroly, preto už nie je pre nás možné jednoducho posúdiť platnosť EK a TK skontrolovaním nálepiek na čelnom skle. O preverenie platnosti TK a EK musíme vždy požiadať okresný úrad. Vozidlo nahlasujeme na okresný úrad aj pokiaľ nemá tabuľky s EČV.

V prípade neplatnosti EK a TK alebo chýbajúceho EČV predmetného vozidla informujeme príslušný okresný úrad, odbor dopravy a pozemných komunikácií. Platnosť TK a EK je povinný preverovať orgán polície alebo okresný úrad - odbor dopravy a pozemných komunikácií. Mestá a obce nemajú právomoc sledovať a kontrolovať EČV alebo platnosť technickej a emisnej kontroly vozidiel.

Mestá a obce v prípade odstraňovania vozidiel môžu postupovať len v zmysle § 67 ods. 1 písm. a) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Dôvodom na odstránenie vozidla podľa tohto zákona nemôže byť chýbajúce EČV alebo neplatnosť TK a EK, nakoľko to zákon neumožňuje a platnosť alebo neplatnosť TK a EK nemá žiadny vplyv na vykonanie ustanovenia § 67 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

Dôvody ako poškodzovanie, ohrozovanie ŽP, alebo narúšanie estetického vzhľadu obce musia byť preukázateľné, nie len pre samotné odstránenie vozidla ale aj v rámci konania podľa §67 ods. 5 zákona o odpadoch o tom či vlastníctvo k vozidlu nadobúda štát, ktoré vedie okresný úrad odbor starostlivosti o ŽP. V prípade ak neboli dodržané zákonné dôvody okresný úrad nevydá potrebné rozhodnutie a spracovateľ vozidiel nemôže vozidlo začať „likvidovať“.

Všetky nepojazdné motorové vozidlá nahlásené na Odkaze sú v procese ich riešenia. Pre nás je veľká pomoc, že ich občania prostredníctvom Odkazu nahlasujú. Aj na základe týchto podnetov ich vieme začať riešiť.

To, že v reálnej praxi samosprávy nedokážu ani po dvoch rokoch dané vozidlo z verejného priestranstva odtiahnuť je dôsledok toho ako je celý proces nastavený platnou legislatívou. Mestská časť, alebo magistrát, nemôžu konať inak ako v rámci kompetencií zverených zákonom. Auto stojace na parkovisku netvorí prekážku cestnej premávky - preto nezasiahne polícia. A to, že nemá TK a EK alebo má vypustené pneumatiky a dva roky sa nepohlo z miesta NIE JE podľa žiadneho súčasne platného zákona platného v SR dôvod na jeho odtiahnutie. A ani samospráva a ani žiaden nespokojný aktívny občan nemá právo zasahovať vlastníkovi takéhoto vozidla do jeho vlastníckych práv. Legislatíva dala jedine okresným úradom právomoc konať ďalej v týchto veciach a udeľovať pokuty alebo auto nakoniec vyradiť z evidencie.
Kto? Oddelenie životného prostredia

Rastislav Bagar, prednosta MÚ BA-Dúbravka

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania