Bodvianska-zviera-túlavé

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Vrakuňa

Uzavretý
meno
Zet Be 16. mája 2022

Dobrý deň,
v areáli škôlky na Bodvianskej ulici 4, v Bratislave, mestskej časti Vrakuňa žijú dve, predpokladám, plamienky driemavé. Tieto sovy, ako je známe, sú nočné tvory. Nie je isté, či to sú samce, samice alebo či tvoria pár. Takisto nevieme, či majú hniezdo a nakládli vajíčka.
Každým dňom so stmievaním začínajú pískať. Ide o veľmi nepríjemný, hlasný, vysokofrekvenčný zvuk, ktorý trvá celé hodiny každú noc. Pískanie počuť aj cez zavreté okná a zvuk sa ozýva do celého bloku bytoviek.
Prosíme o odchyt, premiestnenie, týchto tvorov, napr. do Vrakunského lesoparu alebo "odstránenie" lebo pri tomto zvuku sa nedá existovať a spať viac ako už 3 mesiace. Len ako poznámku podotýkame, že plamienka driemavá je veľmi rozšírený druh vtáka s minimálnym stupňom ochrany.
Vopred ďakujeme za efektíven vyriešenie podnetu!
S pozdravom, Zuzana Benčuriková

17. máj 2022

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

nakoľko nám predmetný podnet bol v priebehu včerajšieho dňa doručený aj na viaceré e-mailové adresy, na základe vecnej a miestnej príslušnosti sme požiadali o stanovisko ŠOP SR. Stanovisko poskytneme hneď ako nám bude doručené. Radi by sme však uviedli, že minimálny stupeň ochrany živočícha neexistuje, ak je podľa zákona č. 543/2022 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov živočích chránený, tak sa nerozlišuje, či ide o minimálnu ochranu alebo nie. O ďalšom postupe rozhodneme v zmysle odporúčaní ŠOP SR, budeme Vás informovať.

S prianím pekného dňa
Kto? Referát životného prostredia, verejnoprospešných služieb a odpadového hospodárstva
Kedy? v priebehu najbližších dní

Mgr. Rastislava Mihóková
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
18. máj 2022

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

po komunikácií s odborníkmi zo ŠOP SR uvádzame časť z ich vyjadrenia. S najväčšou pravdepodobnosťou sa na základe Vami opísaných prejavov, aj na základe dostupných fotografií tých istých sov, o ktorých píšete, jedná o myšiarku ušatú, ktorá zvykne hniezdiť aj v mestských parkoch a na sídliskách. Hneď na úvod zdôrazňujeme, že nič také ako minimálny stupeň ochrany živočícha neexistuje, živočích je buď chránený zákonom o ochrane prírody a krajiny (č. 543/2002 Z. z.), alebo nie je. Všetky naše druhy sov sú týmto zákonom chránené bez rozdielu na to, či už sú bežné alebo vzácne (paragraf 35 tohto zákona). O veľmi rozšírenom, či "bežnom" druhu sovy sa však ani nedá hovoriť, pretože sovy podobne ako 90% všetkých druhov vtákov sú v súčasnosti na ústupe a ich populácie majú tendencie sa skôr zmenšovať ako zväčšovať. Rovnako aj iné "bežné" druhy vtákov začínajú byť pomaly ale isto vzácne a ohrozené (napr. vrabce, sýkorky, lastovičky a pod). Pre ucelenejšiu predstavu sa výskyt tejto konkrétnej sovy - myšiarky ušatej na celom Slovensku odhaduje na cca 2500 - 3000 hniezdnych párov a spoločenská hodnota jedného jedinca je vyčíslená na 1000 EUR. Inak povedané, výskyt myšiarky ušatej na bratislavských sídliskách nie je vôbec bežná záležitosť - odhadujeme okolo 20 hniezdnych párov, ktoré sú každoročne zaznamenávané na bratislavských sídliskách. K pískaniu uvádzame, že sa jedná o mláďatá, ktoré sa týmto spôsobom dorozumievajú so svojimi rodičmi a komunikujú s nimi. Mláďatá sú už v tomto čase vyrastené a zvyknú opúšťať hniezdo a nachádzať sa v okolitých stromoch a to aj po tom, čo sa naučia lietať. Chápeme, že v tichu počas noci je ich hlasový prejav výrazný a môže byť nepríjemný, no žiaľ, inak tieto mláďatá nevedia komunikovať a ani my ich nevieme prinútiť aby boli tichšie. Odchyt, či premiestnenie celej rodiny znie možno ako ľahké, či rýchle riešenie, ale úplne otvorene, odchytenie celej rodiny, vrátane niekoľkých mláďat a rodičovského páru je nereálne. Odchytiť iba mláďatá bez rodičov je neprípustné, keďže by bez rodičovského páru neprežili. Na Vašu vetu o "odstránení" týchto tvorov nebudeme radšej ani reagovať a pevne veríme, že ste to mysleli ako žart. Rád by som Vás na záver poprosil o trochu zhovievavosti v celej veci. Rozumiem, že pískanie môže byť nepríjemné, no už to nebude trvať dlho, približne do konca júna, kedy mláďatá budú samostatné a lokalitu opustia. Dovtedy Vás prosíme tolerovať prejavy mláďat, ktoré nejako so svojimi rodičmi musia komunikovať. V našom okolí majú právo na život aj ostatné živé tvory a rovnako ako si ľudia boli ochotní zvyknúť na zvuky áut a hluk cestnej premávky, ktoré sú svojím prejavom omnoho hlučnejšie ako živočíchy, tak je možné si zvyknúť aj na hlasy vtákov. Výskyt sov v mestskom prostredí je okrem iného významný aj pre človeka, keďže viac ako 90% všetkej potravy u myšiarky ušatej tvoria hraboše, myši a potkany, nehovoriac o ich sanačnej funkcii, kedy dokážu požierať uhynuté jedince, ktoré napr. aj v okolí detských ihrísk môžu byť zdrojom choroboplodných zárodkov. Pre ešte lepšiu predstavu iný príklad ich užitočnosti - hraboš poľný, je známy škodca poľnohospodárskych plodín, ktorého zrejme nemusím bližšie opisovať. Jeden hraboš je schopný zlikvidovať na poli až 2 kg obilia. Myšiarka ušatá má počas roka spotrebu priemerne 2 hraboše denne. Keď si to vyrátame, zistíme, že jediná myšiarka može zachrániť až 1,5 tony obilia ročne. Nočné pískanie mláďat nie je adekvátnym dôvodom na ich odstránenie, v konečnom dôsledku neostalo by to bez následkov ani pre ľudí.

Ďakujeme za vyjadrenie p. Mgr. Ján Kaľavskému - zoológovi zo ŠOP SR a na základe vyššie uvedeného žiadame občanov o zhovievavosť a trpezlivosť.


S prianím pekného dňa
Kto? Referát životného prostredia, verejnoprospešných služieb a odpadového hospodárstva + ŠOP SR

Mgr. Rastislava Mihóková
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania