Sneh, ľad a zavadzajúce nefunkčné Lampy, Lidl DNV

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Devínska Nová Ves

Uzavretý
meno
Ľubica 05. januára 2015

Na priloženej fotografii vidno vrstvu neodprataného snehu a zľadovatenú vrstvu na priúzkom chodníku nespĺňajúcom normu, kde okrem iného ešte zavadzajú aj nefunkčné lampy. Toto je úroveň prístupu chodcov v Devínskej Novej Vsi do predajne Lidl a Tesco, kde sa denne pohybujú stovky najmä starších ľudí aj s nákupmi v rukách. Okrem úseku pri Lidli je pravidelne a vždy neodprataný aj asi 50m úsek od Lidlu k zastávke Štefana Králika a to každý rok, vždy ako nasneží a to opakovane a neomylne. Je zarážajúce, že ani prevádzky ako Lidl ani Tesco netlačia nijakým spôsobom na kultúru svojho okolia a tiež vzdialenosť od Denovy, ktorá má svoju prevádzku 10m cez prechod, že tu takéto niečo má občan DNV každý rok znášať. V prípade, že nikto ani Lidl ani Tesco ani MU DNV nie sú majiteľmi chodníkov a v prípade oslovenia daných majiteľov tí nereagujú a chodníky v tejto frekvetovanej časti sú neudržiavané a lampy sa neodstraňujú, nie je možné riešiť situáciu zo strany MU DNV vykonávaním prác na tomto úseku a následným vymáhaním od majiteľov a zodpovedných? Bude sa niekto snažiť nájsť spôsob aby sa toto vyriešilo?

28. január 2015

Odpoveď samosprávy

Ďakujeme za podnet.
Predmetnej lokalite venujeme a budeme venovať zvýšenú pozornosť.
V zmysle Zákona č.135/14961 Zb. o pozemných komunikáciách §9 zabezpečenie zjazdnosti a schodnosti, odsek 2 a v zmysle VZN č. 2/1991 1.§6 ods. 1 písm a) schodnosť chodníkov je povinný zabezpečiť vlastník priľahlej nehnuteľnosti (rodinné domy). Okrem uvedeného Predmetný chodník nie je v správe ani vo vlastníctve MČ BA-DNV ale patrí spoločnosti LiDL Slovenská republika, v.o.s., obdobne ako verejné osvetlenie na predmetnom chodníku.
MČ BA-DNV nemá kapacity na čistenie chodníkov priľahlých ku konktrétnym nehnuteľnostiam, ktoré sú v správe resp. vo vlastníctve iných subjektov.
MČ BA-DNV opakovane vyzvala spoločnosti LiDL Slovenská republika, v.o.s. k zjednaniu nápravy.


OVDŽP MÚ DNV
28. január 2015

Ľubica

V prípade, že sa spoločnosť LIdl nejakým spôsobom vyjadrila kedy a ako mieni lampy odstrániť , prípadne ako sa bude starať o chodník, o ktorý sa v konkrétnom úseku nestará nikto ak je ľad a sneh, vedeli by ste túto odpoveď zverejniť?
31. január 2015

Ľubica

úsek vedúci k obchodnému domu Lidl stále neriešený čo sa týka ľadu a schodnosti chodníka aj dnes 31.1.
11. február 2015

medick

Myslím, že to minimum čo samospráva môže urobiť je zverejniť napr. v Devexu ale i v iných médiach to, kto spravuje tento chodník a lampy (podobne i chodník a lampy vedúce k Tescu). Nech sa začnú vykrúcať a napravovať si mediálny obraz. Lebo situácia je katastrofálna, tento týždeň mladá mamička s kočíkom doslova skĺzla z chodníka pod moje auto, našťastie bolo kam sa vyhnúť!!!!

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania