Modrý kontajner - Vlárska

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Nové Mesto

Vyriešený
meno
Anonymný užívateľ 19. januára 2015

Bolo by vhodné umiestniť modrý kontajner (separovaný zber papiera) ku kontajnerom, ktoré sa nachádzajú na konci Vlárskej ulice pri odbočke na ulicu Na Revíne.

20. január 2015

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň.
Ďakujeme za podnet. V uvedenom prípade sa jedná o kontajnerové stojisko, ktorého súčasťou sú aj nádoby na triedený odpad, prislúchajúce k bytovým domom Na Revíne 18,20 (predtým BD Vlárska 50,50/A). V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia hl. mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi žiada hlavné mesto o pristavenie dostatočného počtu kontajnerov správca, ktorý zastupuje obyvateľov BD, ku ktorému je stojisko určené. Predmetné stojisko je určené pre obyvateľov spomínaného bytového domu, preto pokiaľ je pisateľom podnetu obyvateľ predmetného BD, musí sa obrátiť na svojho správcu, ktorý požiada magistrát (OLO, a.s) o ďalší kontajner.

Pre obyvateľov rodinných domov sú určené zberné hniezda pre triedený odpad, pričom v predmetnej lokalite sa nachádza dostatočný počet hniezd. Najbližšie sa v tejto lokalite takéto hniezda nachádzajú na Vlárskej, Vlárska – most, Stará Klenová. Zoznam lokalít zberných hniezd pre rodinné domy sa nachádza na našej webstránke: Link: http://www.banm.sk/odpady/ .


Ing. Natália Kudláčová

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania