Na hriadkach-Zasypané štôlne

Zodpovednosť za riešenie: Iné

Uzavretý
meno
Ján 07. septembra 2022

Štôlne pri parkovisku boli zasypané kvôli stavbe parkoviska a prebývali tam občas rôzni ľudia.
V týchto štôlňach bývali aj vzácny netopiery, ktorým bolo touto stavebnou činnosťou znemožnený vstup do týchto priestorov. Taktiež to bola kultúrna pamiatka na činnosť vápenky a kameňolomu v tejto oblasti v minulosti.
Stačilo vchod zabezpečiť mrežou zo zámkou.
Priestory by sa dali v budúcnosti využiť aj ako dočasný núdzový úkryt pre obyvateľstvo v tomto okolí v prípade potreby.

07. september 2022

Odpoveď samosprávy

Samospráva uviedla, že zodpovedným subjektom je: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky je odbornou organizáciou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

Tajovského 28B, 974 01, Banská Bystrica

048 472 20 26, 048 472 20 27
[email protected]
07. september 2022

Odkaz pre starostu

Zmena zodpovednosti za podnet na: Iné
07. september 2022

Silvia Vilhanová

Dobrý deň,

podnet bol preposlaný na MŽP SR.

S pozdravom,

Silvia Vilhanová,
admin pre DNV
([email protected])
16. september 2022

Silvia Vilhanová

Dobrý deň,

odpoveď z MŽP (citujem):

"Na základe konzultácie a stanoviska Správy Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty vo veci zasypania štôlne v lokalite Na hriadkach v Devínskej Novej Vsi zasielame nasledovné vyjadrenie:

Správa Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Malé Karpaty, do pôsobnosti ktorej spadá aj uvedená lokalita, neeviduje za posledné obdobie zasypávanie štôlne v katastri obce Devínska Nová Ves.

Posledná štôlňa bola v spolupráci so správou CHKO Malé Karpaty uzavretá (nie však „zasypaná“) pred približne 6 rokmi, a to z dôvodu obmedzenia vstupu kvôli zabezpečeniu bezpečnosti ľudí (riziko samovoľného zasypania štôlne), ako aj ochrany druhov netopierov, ktoré využívajú tento priestor ako zimovisko. Pre vstup netopierov bol ponechaný primeraný vstupný a výstupný otvor. "

S pozdravom,

Silvia Vilhanová,
admin pre DNV
([email protected])
16. september 2022

Silvia Vilhanová

Status podnetu mením na uzavretý.

S pozdravom,

Silvia Vilhanová,
admin pre DNV
([email protected])

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania