Nefungujúci miestny rozhlas na Tomanovej ulici

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Vajnory

Vyriešený
meno
František Franko 26. januára 2015

Dobrý deň,
na začiatku Tomanovej ulici nefunguje Miestny rozhlas. Poprosíme Vás o nápravu.
Ďakujeme

26. január 2015

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ďakujeme za Váš podnet.
Váš podnet postupujeme na riešenie príslušnému odbornému referátu úradu a o výsledku Vás budeme informovať.
Aj keď sa budeme snažiť Váš podnet vybaviť čo najskôr, chceme poprosiť o trpezlivosť a ohľaduplnosť vzhľadom k tomu, že každý referát úradu rieši nemalé množstvo už došlých úloh.

Ďakujeme za pochopenie.

S pozdravom

Mária Horváthová
Sekretariát starostu
MČ Bratislava – Vajnory
27. január 2015

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

Ďakujeme Vám za Váš podnet, na základe ktorého budeme reagovať voči správcovi systému, ohľadne zabezpečenia opravy predmetného hlásiča. Dovoľujeme si Vás však požiadať o bližšiu špecifikáciu umiestnenia hlásiča, nakoľko na Tomanovej ul. resp. na križovaniach Tomanovej ul. sa nachádza päť hlásičov.
Za spresnenie miesta Vám vopred ďakujeme .

S úctou

Ľubomír Krištofič, vedúci oddelenia HS, NHIM, IHM
27. január 2015

František Franko

Dobrý deň,
jedná sa o miestny hlásič na Tomanovej ulici v okolí domov s číslom popisným 11, 13, 16.

s pozdravom
Franko
16. február 2015

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

Ďakujeme Vám za Váš podnet, na základe ktorého budeme reagovať voči správcovi systému, ohľadne zabezpečenia opravy predmetného hlásiča.

S úctou

Ľubomír Krištofič, vedúci oddelenia HS, NHIM, IHM
17. február 2015

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ďakujeme za bližšiu lokalizáciu nefunkčného hlásiča.

Na základe špecifikácie umiestnenia hlásiča sme o jeho nefunkčnosti informovali správcu systému. Naposledy sme spolu hovorili včera a povedali, že majú v dohľadnej dobe nejakú prácu v Bratislave (termín spresnia) a pri tej príležitosti by pozreli aj tie hlásiče, ktoré sme im nahlásili.

Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť.

S úctou
Ľubomír Krištofič
vedúci oddelenia HS, NHIM, IHM
12. marec 2015

Odpoveď samosprávy

Vážený pán Franko,

ospravedlňujeme sa za dlhší čas vybavovania Vášho podnetu ale z racionálnych dôvodov, snahou o šetrenie prepravných nákladov na opravu, sme túto nevedeli zabezpečiť skôr. Včera t.j. 11.03.2015 v odpoludňajších hodinách bola prostredníctvom dodávateľa servisných prác zabezpečená oprava a sfunkčnenie hlásiča. Zároveň boli vykonané aj viaceré iné servisné zásahy a opravy na iných hlásičoch. Ďalšia kontrola hlásičov bude vykonaná v rámci pravidelnej ročnej servisnej prehliadky v priebehu mesiaca apríl 2015.
Uvedené Vám dávame na vedomie .

S úctou

Ľubomír Krištofič
vedúci oddelenia HS, NHIM, IHM
Mestská časť Bratislava - Vajnory

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania