Mandľová-strom-neorezaný

Zodpovednosť za riešenie: Hlavné mesto SR Bratislava

V riešení
meno
Jozef Uhler 05. júla 2022

Tri neorezané orechy zasahujúce do elektrického vedenia, ktoré počas vetra spôsobujú iskrenie vo vedení. Ide o stromy na adrese Mandľová 99 až 105

06. júl 2022

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

táto časť pozemku a zelene na parcele reg. E 115/2, zatiaľ nebola zverená mestskej časti a preto podnet zasielame magistrátu hlavného mesta.

Jozef Uhler, starosta
06. júl 2022

Odkaz pre starostu

Zmena zodpovednosti za podnet na: Hlavné mesto SR Bratislava
19. júl 2022

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ďakujeme za podnet, ktorého prijatie týmto potvrdzujeme. Pridelili sme ho kolegyniam a kolegom, ktorí majú riešenie danej agendy v kompetencii. O priebehu riešenia Vás na základe obdržaných stanovísk budeme priebežne informovať.

S pozdravom
Kto? Oddelenie tvorby mestskej zelene

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.