Knižkova cesta-Verejné služby-iné

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Rača

Vyriešený

Dobry den, pred vstupom do kupaliska Rača na ľavej strane sú dva nepoužívané telefonické kovové stĺpy, dali by sa prosím odstrániť? Ďakujem

18. júl 2022

Odpoveď samosprávy

Ďakujeme za podnet. Stĺpy sú súčasťou areálu prevádzkovanom Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy, ktorému podnet posúvame na doriešenie.

Matúš Čupka, vedúci oddelenia životného prostredia a dopravy, Miestny úrad Bratislava - Rača
18. júl 2022

Odkaz pre starostu

Zmena zodpovednosti za podnet na: Hlavné mesto SR Bratislava
05. august 2022

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ďakujeme za podnet, ktorého prijatie týmto potvrdzujeme. Pridelili sme ho kolegyniam a kolegom, ktorí majú riešenie danej agendy v kompetencii. O priebehu riešenia Vás na základe obdržaných stanovísk budeme priebežne informovať.

S pozdravom,

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
10. august 2022

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

po preverení kolegovia zistili, že predmetné stĺpy a pozemky pod nimi nie sú majetkom hlavného mesta. Hlavné mesto ich nemá v správe a nemá k nim žiaden zmluvný vzťah. Stĺpy stoja na pozemku reg. C-KN p.č. 141/12, k.ú. Rača, ktorý je evidovaný v prospech iných vlastníkov. Vlastník stĺpov nemusí byť identický s vlastníkom pozemku.

S pozdravom,

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
10. august 2022

Odkaz pre starostu

Zmena zodpovednosti za podnet na: Slovak Telekom
10. august 2022

Odkaz pre starostu

Zmena zodpovednosti za podnet na: Slovak Telekom
02. október 2022

Martin Uváček

Tento podnet nemá nič spoločne s telekomunikaciami. Sú to vlajkové stožiare s kladkami. V minulosti na nich asi boli nejaké vlajky na kúpalisku.
02. október 2022

Odkaz pre starostu

Zmena zodpovednosti za podnet na: Hlavné mesto SR Bratislava
08. január 2023

Martin Uváček

Overenie stavu podnetu - podnet zatiaľ nebol vyriešený
08. január 2023

Odkaz pre starostu

Vážení užívatelia,

poredmetný podnet sme opätovne preposlali zodpovednému subjektu.

S pozdravom,

Tomáš Štěpán
administrátor odkazprestarostu.sk
Bratislava - Rača
02. júl 2023

Martin Uváček

Kupalisko prevádzkuje STaRZ, im by sa mal Pidnet poslat na zaujatie stanoviska.
03. júl 2023

Odkaz pre starostu

Vážení užívatelia,

predmetný podnet sme opätovne preposlali zodpovednému subjektu.

S pozdravom,

Tomáš Štěpán
administrátor odkazprestarostu.sk
Bratislava - Rača
03. júl 2023

Odkaz pre starostu

Zmena zodpovednosti za podnet na: STaRZ
10. júl 2023

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

predmetné stĺpy nie sú vo vlastníctve STARZu, rovnako STARZ nespravuje ani pozemok pod stĺpmi.
S pozdravom,

Správa telovýchovných a rekreačných zariadení
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Junácka 4
831 01 Bratislava
10. júl 2023

Odkaz pre starostu

Zmena zodpovednosti za podnet na: MÚ Rača
14. júl 2023

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za podnet. V súčasnosti preverujeme, kto je majiteľom pozemku a komu tieto stĺpy slúžili, aby sme ich mohli vyzvať na odstránenie.

Daša Barteková, poverená vedením oddelenia životného prostredia a dopravy
25. august 2023

Martin Uváček

Dobrý deň. Zistilo sa už niečo k pozemkom na ktorých vlajkové stožiare stoja?
26. august 2023

Odkaz pre starostu

Vážení užívatelia,

predmetný podnet sme opätovne preposlali zodpovednému subjektu.

S pozdravom,

Tomáš Štěpán
administrátor odkazprestarostu.sk
Bratislava - Rača
03. apríl 2024

Martin Uváček

Overenie stavu podnetu - podnet bol vyriešený Stĺpy sú už odstránené.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania