Bebravská-dlhodobo odstavené vozidlá-vozidlo s EČV, bez platnej TK a EK

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Vrakuňa

Vyriešený

27. júl 2022

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ďakujeme Vám za podnet. Preveríme ho na príslušnom referáte, o nasledovnom postupe Vás budeme informovať.

S prianím pekného dňa
Kto? Referát životného prostredia, verejnoprospešných služieb a odpadového hospodárstva
Kedy? v priebehu najbližších mesiacov

Mgr. Rastislava Mihóková
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
03. august 2022

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

dňa 02.08.2022 príslušná pracovníčka úradu vykonala kontrolu na zistenie stavu vozidla. Kontrolou bolo zistené, že na vozidle je umiestnená známka EK s platnosťou 05/2022 a TK 06/2022. Vozidlo je kompletné (nie je rozbité) a neznečisťuje životné prostredie. Z uvedenej ohliadky vozidla bola vyhotovená fotodokumentácia. Na základe kontroly cez Register prevádzkových záznamov vozidiel potvrdzujeme, že predmetné vozidlo stratilo platnosť EK 12.05.2022 a TK 07.06.2022. Neplatné EK a TK vozidla, ktoré je v prevádzke, je porušením zákona č.106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel. Na základe uvedených zistení, požiadame písomne políciu o lustráciu majiteľa/držiteľa vozidla, po dodaní potrebných údajov zašleme majiteľovi vozidla „Výzvu na odstránenie vozidla do 60 dní“ v zmysle zákona o odpadoch a v zmysle zákona č.106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel - o zosúladenie stavu vozidla so zákonom. Zároveň aby sme aktivovali majiteľovu pozornosť, do 7 dní vozidlo označíme vyššie uvedenou výzvou.

S prianím pekného dňa
Kto? Referát životného prostredia, verejnoprospešných služieb a odpadového hospodárstva
Kedy? v priebehu najbližších mesiacov

Mgr. Rastislava Mihóková
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
16. august 2022

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

predmetný podnet je vyriešený, majiteľ uposlúchol výzvu.

S prianím pekného dňa
Kto? Referát životného prostredia, verejnoprospešných služieb a odpadového hospodárstva

Mgr. Rastislava Mihóková
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania