Nesprávne orezávanie krovín v jednej časti Petržalky

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Petržalka

Neriešený

Zaslal: Michal Novota Jednotka odusevnenych Petrzalc, 21. marca 2012

Naše občianske združenie - Jednotka oduševnených Petržalčanov - dostalo podnet na nesprávne orezávanie kríkov v časti Petržalky ohraničenej Mamateyovou a Furdekovou ulicou. Vieme, že v MČ Petržalka vykonávajú údržbu zelene rôzni dodávatelia a v niektorých častiach Podnik verejnoprospešných služieb, patriaci pod MČ Petržalka. Podľa podnetu, ktorý sme dostali tu vždy pred jarou zrežú všetky ozdobné kríky (narozdiel od iných častí Petržalky) natoľko, že v podstate nemôžu kvitnúť. Pritom platí zásada, že kry, ktoré kvitnú skoro na jar, sa presvetlia až po ich odkvitnutí. Vtedy sa tvarujú, prípadne radikálne omladia. Staré výhonky sa každé dva roky po odkvitnutí kompletne odrežú. Nechá sa len polovica hlavného výhonku. Odstránia sa aj tie výhonky, ktoré rušia tvar kra.

10. jún 2012

Michal Novota Jednotka odusevnenych Petrzalc

Miestny urad nema potrebu reagovat?
11. jún 2012

Daniela

Zástupcovia miestneho úradu by sa mali prísť pozrieť pred poštu na Mamateyovej, ako dopadli kríky po takej starostlivosti. Z krásnej zelene, ktorá tam bola, zostalo už len zopár kríkov. Sledujem to už niekoľko rokov.

Diskusia

Diskusia k podnetu bola uzatvorená.

Podnet bol archivovaný a diskusia k podnetu uzatvorená. Pokiaľ problém pretrváva, prípade sa rovnaký problém vyskytuje opakovane, prosíme Vás o jeho aktualizáciu, alebo opätovné nahlásenie.

Aktualizovať podnet »
Máte nové informácie o podnete?
Pošlite nám jeho aktualizáciu.
Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.