Bakošova-dlhodobo odstavené vozidlá-nezistené EČV a TK a EK

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Lamač

Vyriešený

Dobrý deň. Chcel by som nahlásiť tieto dve vozidlá dlhodobo odstavené na Bakošovej 2. Auta chátrajú, nikto sa o ne nestará a v neposlednom rade zbytočne zaberajú parkovanie miestnym. Stoja tam bez pohnutia už dlhú dobu (žial neviem presne). Prosím vysvetlite majiteľovi, že sídlisko neslúži ako stojisko pre jeho vraky. Ďakujem.

22. august 2022

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, Lukáš,
ďakujeme za upozornenie na dlhodobo odstavené vozidlá. Mestská časť požiada Krajský dopravný inšpektorát v Bratislave o súčinnosť pri lustrácii majiteľa motorového vozidla s EČV: BA 534 ZR a príslušný Okresný dopravný inšpektorát o súčinnosť pri lustrácii majiteľa motorového vozidla s EČV: MI 562 DB, nakoľko vlastník/držiteľ motorového vozidla nie je mestskej časti na základe dostupných údajov známy.
Vzhľadom na skutočnosť, že jedno z uvedených motorových vozidiel má platnú technickú a emisnú kontrolu (do 06/2023), nie je možné podať podnet Okresnému úradu v Bratislave na odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií na začatie správneho konania, ako príslušnému štátnemu orgánu na začatie správneho konania o uložení pokuty za nedodržanie termínu technickej a emisnej kontroly.
V takomto prípade nie je možné, aby mestská časť v postavení orgánu územnej samosprávy (obce) bola oprávnená konať vo veci odstraňovania motorového vozidla označeného ako staré vozidlo podľa ust. §60 ods. 6 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch za účelom plnenia povinností v zmysle ust. §67 ods. 10 zákona o odpadoch a ust. §67 ods. 3 písm. a) zákona o odpadoch.
Mestská časť po obdržaní potrebných údajov, upozorní majiteľov dlhodobo odstavených, motorových vozidiel na nevhodný spôsob parkovania obmedzujúci ostatné motorové vozidlá. Zároveň požiadame Mestskú políciu o súčinnosť pri riešení Vášho podnetu.

Magáthová, SROKS, MÚ MČ BA - Lamač
11. január 2023

Lukas

Je to vyriešené! Auta dostali upozornenie na vodičovom skle a už aj zmizli. Ďakujem pekne za riešenie.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania