Zastávka Tupého - Podkolibská

Zodpovednosť za riešenie: Hlavné mesto SR Bratislava

Uzavretý
meno
Andy 20. februára 2015

Zastávka Tupého smerom do mesta na ulici Podkolibská - chýba k nej prechod pre chodcov, navyše cesta je v oboch smeroch neprehladna (zakruta) a tak su ludia nuteni prebiehat na druhu stranu... Hlavne dochodcovia s tym maju velky problem.

11. marec 2015

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

vybudovanie priechodu pre chodcov pri zastávke Tupého na ulici Podkolibskej príslušné oddelenie Magistrátu konzultovalo s policajtom z Krajského dopravného inšpektorátu Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave( KDI), ktorý sa vyjadrili nasledovne:

"Pretože chýbajú chodníky, chodec sa riadi ustanovením § 52, § 53 Zákona č. 8/2009 Z. z. Priechod pre chodcov bez chodníku nie je možné vyznačiť."

Pre doplnenie uvádzam príslušné ustanovenia zákona:

§ 52

(1) Chodec je povinný používať predovšetkým chodník. Po chodníku sa chodí vpravo. Tam, kde chodník nie je alebo kde je neschodný, chodí sa po ľavej krajnici; tam, kde nie je krajnica alebo kde je krajnica neschodná, chodí sa čo najbližšie pri ľavom okraji vozovky. To platí aj pre chodca, ktorý nesie predmet, ktorým by mohol ohroziť premávku na chodníku alebo na krajnici.

(2) Iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať; to neplatí, ak dopravnou značkou alebo dopravným zariadením je určené inak alebo ak ide o zastavenie alebo státie vozidla, pri ktorom ostane voľná šírka chodníka najmenej 1, 5 m okrem zóny s dopravným obmedzením spočívajúcim v zákaze zastavenia alebo státia a zóny s plateným alebo regulovaným státím. V zóne s dopravným obmedzením spočívajúcim v zákaze zastavenia alebo státia a v zóne s plateným alebo regulovaným státím je však na chodníku povolené zastavenie alebo státie bicykla a motocykla, pri ktorom ostane voľná šírka chodníka najmenej 1, 5 m.

(3) Chodci smú ísť po krajnici alebo po okraji vozovky najviac dvaja vedľa seba, ak tým najmä za zníženej viditeľnosti alebo za zvýšenej premávky neohrozia alebo neobmedzia cestnú premávku; to neplatí pre osoby, ktoré sa pohybujú po krajnici alebo po okraji vozovky na lyžiach, korčuliach alebo na obdobnom športovom vybavení, ktoré sa môžu pohybovať len v rade za sebou. Za zníženej viditeľnosti musí mať chodec idúci po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev.

§ 53

(1) Pri prechádzaní cez cestu je chodec povinný prednostne použiť priechod pre chodcov, nadchod alebo podchod. Na priechode pre chodcov sa chodí vpravo. Chodec nesmie vstupovať na vozovku, ak prichádza vozidlo s právom prednostnej jazdy; ak sa chodec nachádza na vozovke, musí takémuto vozidlu bez meškania uvoľniť priestor na prejazd. Chodec je povinný umožniť električke plynulý prejazd.

(2) Chodci, ktorí prechádzajú cez priechod pre chodcov, musia brať ohľad na vodičov prichádzajúcich vozidiel najmä tým, že neprechádzajú jednotlivo, ale v skupinách. To platí aj voči vodičom odbočujúcim na cestu, cez ktorú chodci prechádzajú. Chodec nesmie vstupovať na vozovku, a to ani pri použití priechodu pre chodcov, ak vzhľadom na rýchlosť a vzdialenosť prichádzajúcich vozidiel nemôže cez vozovku bezpečne prejsť. Iným účastníkom cestnej premávky ako chodcom je používanie priechodu pre chodcov zakázané.

(3) Mimo priechodu pre chodcov sa smie cez vozovku prechádzať len kolmo na jej os. Chodci smú prechádzať cez vozovku mimo priechodu pre chodcov, len ak s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy prichádzajúcich vozidiel nedonútia ich vodičov na zmenu smeru alebo rýchlosti jazdy.

(4) Pred vstupom na vozovku sa chodec musí presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva, a len čo vstúpi na vozovku, nesmie sa tam bezdôvodne zdržiavať ani zastavovať. To platí na priechode pre chodcov i mimo neho. Chodec nesmie prekonávať zábradlie ani iné zábrany.

Oddelenie komunikácie a marketingu
Hlavné mesto SR Bratislava
08. apríl 2015

Robert Puk

Ak ste si nevšimli na zastávku necedie žiadny chodník, ten je len na druhej strane.
28. júl 2019

Martin Uváček

Priechod by sa tu zišiel.
22. február 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

Podkolibská ulica je komunikácia s jednostranným chodníkom. Existujúca zastávka MHD „Tupého“ v smere do centra využíva ako nástupište plochu pred vstupom na súkromný pozemok (brána v opornom múre). Normová minimálna šírka priechodu pre chodcov je 3m. Priechod nie je možné smerovať do plochy zastávky. Taktiež ho nie je možné z bezpečnostného hľadiska umiestniť priamo pred čelo zastávky (žiadny rozhľad), ale až v min. vzdialenosti 5m. Avšak v tejto vzdialenosti priestor vedľa oporného múru na Podkolibskej ulici nie je taký široký, aby tu mohol byť od zastávky vybudovaný chodník s min. šírkou 1,5m s bezpečnostnou vzdialenosťou od pevnej prekážky (oporný múr) 0,25m k budúcemu priechodu pre chodcov. Zúženie jazdných pruhov vidíme ako problémové vzhľadom na trolejbusovú MHD. Pre vytvorenie bezpečných peších trás v tomto priestore by musel byť urobený zásah do oporného múru v určitej dĺžke na čo momentálne mesto nemá možnosti.

S pozdravom
Kto? Oddelenie dopravného inžinierstva

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
15. september 2021

Martin Uváček

Stále rovnaký stav.
15. september 2021

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,

vzhľadom na dôvody, ktoré uviedla samospráva vo svojom vyjadrení, sme podnet uzavreli.

Ďakujeme za sledovanie podnetu.

Barbora Peregrim
Odkaz pre starostu
odkaz@institutsgi.sk

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania