Dopravná situácia

Zodpovednosť za riešenie: Magistrát hlavného mesta

Vyriešený
meno
Marian Hanzel 04. mája 2012

Cital som clanok o tom, ze cez Vajnory prejde 20000 aut z ciernej vody. Z mojho pohladu, keby sa dali na koniec vajnor semafory s 30 sekundovymi intervalmi cervenej a zelenej ludia v rannej spicke a na opacnej strane vajnor to iste avsak vo vecernej spicke, ludia z ciernej vody by zacali pouzivat staru senecku a nehrnuli sa cez vajnory.

07. máj 2012

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

návrh na semafory na koniec obce ku konečnej autobusu dáme preskúmať odbornej dopravnej firme. V prípade vhodnosti riešenia bude potrebné návrh prerokovať a odsúhlasiť v operatívnej komisii pri oddelení prevádzky dopravy Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, s KDI KR PZ Bratislava a s Obvodným úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Bratislave, ktorý je cestným správnym orgánom cesty III/5021 (od okružnej križovatky Vajnory, Pri starom letisku, Roľnícka ul. ).

S pozdravom

Ing. Peter Cviklovič
Referát cestného hospodárstva
MČ Bratislava - Vajnory
17. máj 2012

Kubáň

Vajnory, dopravná situácia – stanovisko
K návrhu na zriadenie cestnej dopravnej signalizácie na vjazdoch do Vajnor z oboch smerov na Roľníckej z dôvodu obmedzenia tranzitnej dopravy od Čiernej vody uvádzame nasledovné.
Účelom zriaďovania cestnej dopravnej signalizácie je zaistenie bezpečného prechádzania chodcov cez komunikácie, ako aj umožnenie bezpečného výjazdu vozidiel z vedľajších ciest na silne zaťaženú hlavnú cestu bez veľkého zdržania. Pri zriaďovaní cestnej dopravnej signalizácie na vstupoch do mesta sa vždy vychádza z požiadavky na zaistenie maximálnej priepustnosti hlavných smerov a dostatočnej priepustnosti vedľajších smerov. Z uvedeného konštatovania je zrejmé, že zriadenie signalizácie ako umelého odporového bodu len za účelom obmedzenia prejazdu vozidiel po hlavnej komunikácii vo Vajnoroch popiera základný zmysel tohto dopravného zariadenia.
Nižšie v detailnejšom vyjadrení uvádzame riziká spojené s uplatnením predloženého návrhu:
• Zastavovanie vozidiel hlavného smeru na červenú bez zjavného dôvodu (bez prechádzania chodcov na priečnom priechode a bez výjazdu vozidiel z vedľajších ciest) zjavne odporuje povinnosti správcu zabezpečiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky (Zákon o cestnej premávke). Nie je možné ukladať správcovi cesty zabezpečiť umelé zdržiavanie dopravného prúdu.
• Umelé zastavovanie vozidiel na červený signál na vjazde do Vajnor v smere z centra v popoludňajších hodinách spôsobí okamžité zablokovanie priľahlej okružnej križovatky, ktorú využíva na prejazd aj vysoký počet vozidiel v smere na Pezinok a do Rače. Celkový počet vozidiel vstupujúcich do okružnej križovatky v smere od nadjazdu nad železnicou predstavuje až 1400 vozidiel za hodinu.
• Využitie jestvujúceho riadeného priechodu na Roľníckej na zníženie prejazdnosti Vajnorami okamžite vygeneruje rad pomaly sa pohybujúcich vozidiel v centre Vajnor, so všetkými negatívnymi dôsledkami, t.j. aj pre obyvateľov Vajnor minimálne tým, že dopravný prúd pri narazení na odpor má tendenciu ho obísť, v danom prípade po ostatných miestnych komunikáciách.
Z uvedeného je zrejmé, že zriadenie cestnej dopravnej signalizácie na vjazdoch do Vajnor s cieľom zníženia tranzitu vozidiel je viac kontraproduktívne, ako účelné a z tohto dôvodu ODP magistrátu ho nebude odporúčať. Chýbajúci obchvat Vajnor sa navrhovaným riešením nedá nahradiť.
Ing. Vladimír Mikuš , vedúci oddelenia dopravného plánovania,
Magistrát hl. m. SR Bratislavy
17. máj 2012

Odpoveď samosprávy

K návrhu na zriadenie cestnej dopravnej signalizácie na vjazdoch do Vajnor z oboch smerov na Roľníckej z dôvodu obmedzenia tranzitnej dopravy od Čiernej vody uvádzame nasledovné.

Účelom zriaďovania cestnej dopravnej signalizácie je zaistenie bezpečného prechádzania chodcov cez komunikácie, ako aj umožnenie bezpečného výjazdu vozidiel z vedľajších ciest na silne zaťaženú hlavnú cestu bez veľkého zdržania. Pri zriaďovaní cestnej dopravnej signalizácie na vstupoch do mesta sa vždy vychádza z požiadavky na zaistenie maximálnej priepustnosti hlavných smerov a dostatočnej priepustnosti vedľajších smerov. Z uvedeného konštatovania je zrejmé, že zriadenie signalizácie ako umelého odporového bodu len za účelom obmedzenia prejazdu vozidiel po hlavnej komunikácii vo Vajnoroch popiera základný zmysel tohto dopravného zariadenia.

Nižšie v detailnejšom vyjadrení uvádzame riziká spojené s uplatnením predloženého návrhu:

* Zastavovanie vozidiel hlavného smeru na červenú bez zjavného dôvodu (bez prechádzania chodcov na priečnom priechode a bez výjazdu vozidiel z vedľajších ciest) zjavne odporuje povinnosti správcu zabezpečiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky (Zákon o cestnej premávke). Nie je možné ukladať správcovi cesty zabezpečiť umelé zdržiavanie dopravného prúdu.
* Umelé zastavovanie vozidiel na červený signál na vjazde do Vajnor v smere z centra v popoludňajších hodinách spôsobí okamžité zablokovanie priľahlej okružnej križovatky, ktorú využíva na prejazd aj vysoký počet vozidiel v smere na Pezinok a do Rače. Celkový počet vozidiel vstupujúcich do okružnej križovatky v smere od nadjazdu nad železnicou predstavuje až 1400 vozidiel za hodinu.
* Využitie jestvujúceho riadeného priechodu na Roľníckej na zníženie prejazdnosti Vajnorami okamžite vygeneruje rad pomaly sa pohybujúcich vozidiel v centre Vajnor, so všetkými negatívnymi dôsledkami, t.j. aj pre obyvateľov Vajnor minimálne tým, že dopravný prúd pri narazení na odpor má tendenciu ho obísť, v danom prípade po ostatných miestnych komunikáciách.

Z uvedeného je zrejmé, že zriadenie cestnej dopravnej signalizácie na vjazdoch do Vajnor s cieľom zníženia tranzitu vozidiel je viac kontraproduktívne, ako účelné a z tohto dôvodu ODP magistrátu ho nebude odporúčať. Chýbajúci obchvat Vajnor sa navrhovaným riešením nedá nahradiť.

Ing. Vladimír Mikuš
vedúci oddelenia dopravného plánovania
Magistrát hl. m. SR Bratislavy
27. máj 2012

cyklotron

Satelitne dediny, nakolko pojem mestecka je v nasom kontexte na smiech, po Slovensky znamena bez ladu a skladu, dopravneho napojenia a infrastruktury postavit kde sa co da, predat, a koniec. Stat/samosprava - mrtvy chrobak, stavitel (dementny, prevzaty nazov "developer") - mrtvy chrobak . Jeden aj druhy sa tvari ze jeho uloha neexistuje, a vyvolanu situaciu (netvrdim naschval problem, pretoze pri korektnom rieseni sa o problem nejedna) by mal niekto riesit. Pozrite sa na satelitne mestecka na zapate, ako su napojene na cestnu siet, trebars v, do neba vynasanej a poslednu dobu aj zatracovanej "amerike".

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania