Opusteny vozík s expirovanou TK

Zodpovednosť za riešenie: Iné

Vyriešený

TK expirovala 9/2012, vozik ma vyfucane duse a zavadzia na ceste i chodniku. Prosim o odstranenie.

09. apríl 2015

Odpoveď samosprávy

Uvedené vozidlo netvorí takú prekážku cestnej premávky, ktorá by oprávňovala správcu cesty na jeho odstránenie v zmysle § 43 ods. 4 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Obhliadkou vozidla nebol zistený únik prevádzkových kvapalín, čím by mohlo dôjsť k ohrozovaniu životného prostredia. Podľa nálepky na vozidle o absolvovaní STK malo toto vozidlo už absolvovať následnú kontrolu. Mestská časť Bratislava–Rača nemá oprávnenie posudzovať technickú spôsobilosť cestných vozidiel. Požiadali sme preto Okresný úrad Senec, odbor cestnej dopravy a PK o vykonanie kontroly technického stavu prívesného vozidla.

Ing. Jana Pešková
prednostka miestneho úradu
Mestskej časti Bratislava - Rača

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania