Rušenie


Uzavretý

Rusenie nocneho kludu po mesiaci a pol, ked bolo zatvorene.Zobral to dalsi do prevadzky a mame to tu zase, zruste ten pajzel uz

06. apríl 2015

12345

Tak jedno sa ruší a dalšie sa otvárajú nie?
06. apríl 2015

Martin Hebert

12345 má pravdu!
06. apríl 2015

12345

Ďakujem Martin Hebert!
06. apríl 2015

Martin Hebert

Neni zač!
13. apríl 2015

Odpoveď samosprávy

Mestská časť vykonala prešetrenie situácie súvisiacej s prevádzkou baru Neptun, Beňadická č. 5 – spodný bar.
Uvedený bar je prevádzkovaný od 01. 04. 2015 novým prevádzkovateľom. Prevádzkareň sa nachádza v priestoroch, ktoré sú v súkromnom vlastníctve a mestská časť nie je oprávnená zasahovať do vlastníckych vzťahov.
V súvislosti s prevádzkarňou sme preto požiadali o zaslanie informácie od mestskej ako aj štátnej polície k zákrokom v bare od doby pôsobenia nového prevádzkovateľa, ako aj o zabezpečenie zvýšenej kontrolnej činnosti v prevádzkarni a jej okolí. Pracovníci Miestneho úradu MČ vykonajú v prevádzkarni aj vlastné kontroly. V prípade zistenia preukázaných porušení vo veci prevádzkovej doby a rušenia nočného pokoja prevádzkovateľom budeme vec riešiť s využitím dostupných zákonných prostriedkov.

mestská časť BA-Petržalka
06. august 2019

Odpoveď samosprávy

Uvedená prevádzka sa na mieste už nenachádza, pretože v súčasnosti sa na mieste nachádza autoservis. Na mieste nedochádza ani k rušeniu nočného kľudu. Hliadky Exp. MsP BA V počas výkonu hliadkovej služby monitorujú ulicu za účelom zabezpečenia verejného poriadku.
Ďakujeme za podnet.

Bc. Marcela Sabinová
06. august 2019

Martin Hebert

Prečo ste odpovedali až po 4 rokoch od uvedenia?
07. august 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
V prípade, že občania majú podozrenie z páchania protiprávneho činu, môžu ihneď kontaktovať MsP na skrátenom telefónnom čísle 159. Na miesto oznamu bude vyslaná hliadka MsP, ktorá preverí oznámenie zo spáchania priestupku a v prípade jeho potvrdenia ho neodkladne vyrieši v zmysle platných právnych predpisov. Ak sa príslušníci MsP dozvedia o priestupku prostredníctvom webovej stránky, spravidla už uplynie veľký časový úsek a priestupcova z miesta odídu, prípadne už priestupok nie je aktuálny, takže hliadky už priestupok nemôžu riešiť.
Systém stránky Odkaz pre starostu nám bol sprístupnený až v súčasnosti a my sa snažíme systematicky preverovať všetky Vaše podnety vrátane podnetov z predchádzajúcich rokov.

Bc. Marcela Sabinová

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania